Styrkelse af det tværfaglige samarbejde

Relationel koordinering er en teori med en tilknyttet relationel model for organisationsudvikling, som beskriver det gode samarbejde om en fælles opgaveløsning – fx samarbejdet om komplekse borgerforløb i en kommune.

Teorien er udviklet af den amerikanske professor Jody Hoffer Gittell med afsæt i blandt andet sundhedsvæsenet. Samarbejdsteorien og den tilknyttede relationelle udviklingsmodel anvendes i dag i mange lande og i vidt forskellige brancher.

Relationel koordinering tager udgangspunkt i de kommunikations- og relationsmønstre, som samarbejdspartnere danner og indgår i, når de samarbejder om en fælles, helhedsorienteret opgaveløsning. Den relationelle udviklingsmodel bruges til at skabe sammenhæng mellem forskellige medarbejderes færdigheder og viden, hvilket skaber værdi for organisationen og baner vej for win-win løsninger.

I Danmark bliver den relationelle model for organisationsudvikling bl.a. anvendt i organisationsudviklingsprocesser i en lang række offentlige institutioner med henblik på at

 • skabe bedre sammenhæng på tværs af fagligheder, specialer og sektorer
 • sikre højere kvalitet i sundhedsydelser
 • sikre en høj grad af bruger- og patienttilfredshed
 • skabe en mere effektiv ressourceudnyttelse
 • skabe et bedre arbejdsmiljø med større arbejdsglæde

 

UCN act2learn som samarbejdspartner 

Relationel koordinering hos UCN act2learn

I UCN act2learn har vi igennem en årrække arbejdet med relationel koordinering og den tilknyttede relationelle udviklingsmodel i mange forskellige brancher:

 • Sundhedsområdet (på hospitalsafdelinger og i den kommunale hjemme- og sygepleje)
 • Skole- og dagtilbudsområdet
 • Bygge- og anlægsbranchen
 • Produktionsvirksomheder

Desuden har vi arbejdet med teorien og udviklingsmodellen i forsknings- og organisationsudviklingsprojekter.

Når vi i UCN act2learn arbejder sammen med en organisation om forandringsprocesser med udgangspunkt i relationel koordinering, anvender vi den relationelle udviklingsmodel som et prioriteringsværktøj.

Typisk bliver en forandringsproces tilrettelagt med afsæt i følgende fem trin:

 • Trin 1: Introduktion til relationel koordinering. Hvad handler teorien om, og hvordan bruges den i praksis?
 • Trin 2: Beskrivelse af det eksisterende og ønskede samarbejde. Dialogbaseret workshop, hvor vi sammen kortlægger den relationelle koordinering i organisationen. Først identificerer vi den nuværende status. Herefter beskriver vi den ønskede praksis. Workshoppen kan følges op med en kvantitativ måling af den relationelle koordinering i organisationen, hvis det ønskes.
 • Trin 3. Prioritering og planlægning af indsatser. De fremadrettede indsatser bliver prioriteret, drøftet, beskrevet, planlagt og efterfølgende implementeret.
 • Trin 4. Monitorering af indsatser. Udviklingsprocessen bliver undervejs i processen fulgt i de enkelte team eller i hele afdelingen.
 • Trin 5. Evaluering af indsatser og videre plan. Afslutning med evaluerende workshop, hvor der samles op på både proces og resultat.

Vi arbejder også med relationel koordinering på temadage, i workshops og korte introducerende inspirations- og debatoplæg.

Kurser og videreuddannelser

Relationel kooridnering indgår i en række af vores kurser og videreuddannelser. Her bruger vi metoden til at skabe sammenhæng i og forståelse for tværfaglige problemstillinger.

Se kurser og videreuddannelser

Vil du vide mere?

Birgitte Tørring
Udviklingskonsulent

72 69 04 40
bit@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik