Træning i praksisnære problemstillinger

Simulationstræning, også kaldet fullscale simulation, er træning i virkelige scenarier. 

Simulationstræning er en læringsmetode, der opstod i 1970'erne i luftfarten, hvor man efter analyse af flykatastrofer afdækkede problemer inden for de menneskelige faktorer - ledelse, kommunikation og samarbejde.

Simulationstræning giver mulighed for at træne forskellige scenarier som fx procedurer, arbejdsgange og problemstillinger. Det kan være situationer, som man kun meget sjældent vil møde i hverdagen, og derfor vil have ringe mulighed for at opøve kompetencer i. Det kan også være situationer, man ofte står i, men som er relevante at træne/øve i et ufarligt rum. I simulationstræningen arbejder kursisterne i virkelighedsnære omgivelser, hvor relevante arbejdsgange og situationer kan trænes igen og igen.

Simulationstræning kan bruges til mange forskellige faggrupper.

Eksempler på områder, hvor simulationstræning bruges er

  • Ved kommunikative udfordringer - fx den svære samtale
  • Færdighedstræning - fx fortrolighed med instrumenter og procedurer
  • Ved akutte situationer - fx genoplivning af nyfødte

Film: Simulationstræning


Er du nysgerrig på simulationstræning? UCN act2learn tilbyder uddannelse, hvor simulationstræning anvendes som læringsredskab. 

Ved simulationstræning styrkes refleksiv praksislæring, idet du som deltager får mulighed for at træne praksissituationer, som er nemme at læse om, men svære at udføre i virkeligheden. Metoden kan bruges indenfor alle professionelle fagområder, hvor kommunikation og mellemmenneskelige relationer er i spil. Vi tilbyder desuden uddannelse i simulationsfacilitering.


UCN act2learn som samarbejdspartner 

Når vi arbejder med simulationstræning, tager vi altid udgangspunkt i den aktuelle praksis og sammensætter kompetenceforløb, så det målrettes til netop de udfordringer, du står overfor - uanset om det drejer sig om en enkelt medarbejder, et team eller hele organisationen.

Kurser og videreuddannelser

Simulationstræning indgår i en række af vores kurser og videreuddannelser. Her bruger vi metoden til at skabe sammenhæng i og forståelse for problemstillinger i praksis.

Se kurser og videreuddannelser

Vil du vide mere?

Iben Højer Larsen
Udviklingskonsulent

72 69 17 51
ibh@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik