Træning i praksisnære problemstillinger

Simulationstræning, også kaldet fullscale simulation, er træning i virkelige scenarier. 

Simulationstræning er en læringsmetode, der opstod i 1970'erne i luftfarten, hvor man efter analyse af flykatastrofer afdækkede problemer inden for de menneskelige faktorer - ledelse, kommunikation og samarbejde.

Simulationstræning giver mulighed for at træne forskellige scenarier som fx procedurer, arbejdsgange og problemstillinger. Det kan være situationer, som man kun meget sjældent vil møde i hverdagen, og derfor vil have ringe mulighed for at opøve kompetencer i. Det kan også være situationer, man ofte står i, men som er relevante at træne/øve i et ufarligt rum. I simulationstræningen arbejder kursisterne i virkelighedsnære omgivelser, hvor relevante arbejdsgange og situationer kan trænes igen og igen.

Simulationstræning kan bruges til mange forskellige faggrupper.

Eksempler på områder, hvor simulationstræning bruges er

  • Ved kommunikative udfordringer - fx den svære samtale
  • Færdighedstræning - fx fortrolighed med instrumenter og procedurer
  • Ved akutte situationer - fx genoplivning af nyfødte

UCN act2learn som samarbejdspartner 

Når vi arbejder med simulationstræning, tager vi altid udgangspunkt i den aktuelle praksis og sammensætter kompetenceforløb, så det målrettes til netop de udfordringer, du står overfor - uanset om det drejer sig om en enkelt medarbejder, et team eller hele organisationen.

Kurser og videreuddannelser

Simulationstræning indgår i en række af vores kurser og videreuddannelser. Her bruger vi metoden til at skabe sammenhæng i og forståelse for problemstillinger i praksis.

Se kurser og videreuddannelser

Vil du vide mere?

Iben Højer Larsen
Udviklingskonsulent

72 69 17 51
ibh@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik