Uddannelse for ledige

Vi tilbyder erhvervsrettede, ECTS-givende uddannelsesforløb på akademi- og diplomniveau til dig, der hurtigt vil i job samt til dig, der vil opkvalificere dine kompetencer og udbygge dit CV

Det er din uddannelsesbaggrund, der afgør, hvilke forløb du som ledig kan tilmelde dig. Læs her om dine muligheder for seks ugers jobrettet uddannelse og korte erhvervsrettede uddannelsesforløb samt vigtig information om regleer og betingelser samt arbejdsgangen i forbindelse med udfyldelse af blanketter.

Adgangskrav

For at deltage på moduler fra vores akademiuddannelser, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasiel uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse samt to års erhvervserfaring.

For at deltage på moduler fra vores diplomuddannelser, skal du have en mellemlang videregående uddannelse eller en relevant kortere videregående uddannelse samt minimum to års relevant erhvervserfaring.

Seks ugers jobrettet uddannelse

Forløbet er for ufaglærte og faglærte ledige, samt ledige med en kort videregående uddannelse (faglært).
Du har fra første ledighedsdag ret til ét jobrettet uddannelsesforløb i op til 6 uger. Forløbet skal fremgå af den Landsdækkende Positivliste. Udover at opfylde adgangskravene til en jobrettet uddannelse skal du have en godkendelse fra dit jobcenter eller din a-kasse, afhængigt af hvilket forløb, der er tale om. Den får du ved at udfylde denne blanket AR237.

Korte erhvervsrettede uddannelsesforløb

Forløbet er for alle dagpengemodtagere uanset uddannelsesbaggrund – eksempelvis har ledige med en bachelor og en lang videregående uddannelse mulighed for at ansøge om relevant uddannelse.

Der er tale om jobrettede uddannelser og kurser, hvor der forventes jobåbninger. Vi kan vejlede dig i, hvilke forløb UCN act2learn udbyder i forhold til din jobplan.

Udover at opfylde adgangskravene til en jobrettet uddannelse skal du have en godkendelse fra dit jobcenter eller din a-kasse, afhængigt af hvilket forløb, der er tale om. Den får du ved at udfylde denne blanket AF71.

Forløbenes opbygning

Vores forløb strækker sig op til seks uger med varierende antal undervisningsgange i dagtimerne.
Du afslutter som regel dit forløb med en selvstændig mundtlig eksamen med bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Hvert gennemført forløb giver dig 5 eller 10 ECTS-point.

Hvert forløb er tilrettelagt som et aktivt procesforløb hvorigennem læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handlling, refleksion og tilegnelse af ny viden. Vi arbejder ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Du trænes gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Som en del af forløbet vil du blive tilbudt en tilbagemelding på en personprofil. Personprofilen sætter fokus på dine styrker og udfordringer og udbyttet af profilen kan være ny indsigt og forståelse af dine kompetencer og handlemuligheder.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist fremgår på siden for det enkelte forløb. Du er velkommen til at kontakte vores studiesekretærer vedrørende mulighed for senere tilmelding. Efter fristens udløb bliver du kontaktet i forhold til, om forløbet bliver oprettet. Du vil efterfølgende modtage et velkomstbrev m.m.

Moduler18 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  25.05.2020
   
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  31.08.2020
   
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  10.11.2020
   
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  11.05.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  11.05.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  25.05.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  08.06.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  27.10.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  28.04.2020
   
  UCN act2learn
  18.05.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  15.09.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  31.08.2020
   
  UCN act2learn
  01.04.2020
  Valgfrit
  UCN act2learn
  01.06.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  21.09.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  23.04.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  11.08.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  23.04.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  15.04.2020
   
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Karen Marie Juhl Nielsen


  72 69 17 52
  kjn@UCNact2learn.dk

  Neuropædagogik
  Social- og specialområdet
  Sundhed og velfærd

  Pia Ovesen
  Studievejleder / kursuskoordinator

  72 69 16 52
  pio@UCNact2learn.dk

  Ledelse og Organisation

  Ann Reichstein
  Studiesekretær

  72 69 04 02
  adr@UCNact2learn.dk

  Pædagogik og Læring

  Vicki Banch Friis Frederiksen
  Salg- og forretningsudvikler, Teknologi og produktion

  72 69 17 34
  vbff@UCNact2learn.dk

  Erhverv