Er du ledig? Med videreuddannelse kan du styrke, opdatere eller udvide din faglige profil. Videreuddannelse gør dig attraktiv for arbejdsmarkedet og åbner døre til nye jobs og karrieremuligheder.

Der findes en række videreuddannelsesforløb, som er målrettet dig, der er ledig. Det er din uddannelsesbaggrund, der afgør hvilke forløb, du som ledig kan tilmelde dig.

Hos os kan du tage uddannelsesforløb på akademi- og diplomniveau. Vores forløb er kompetencegivende. Det betyder, at du får ECTS for dine beståede aktiviteter.

Er du faglært, ufaglært eller har du en kort uddannelse?

Hvis du er faglært, ufaglært eller har en kort uddannelse, har du mulighed for at få et jobrettet uddannelsesforløb i op til 6 uger. Du opnår retten til forløbet efter 5 ugers ledighed. Forløbet skal fremgå af den landsdækkende positivliste

Udover at opfylde adgangskravene til en jobrettet uddannelse skal du have en godkendelse fra dit din a-kasse. Den får du ved at udfylde blanket AR237

Er du tvivl, er du meget velkommen til at kontakte os. Så guider vi dig igennem.

Har du en videregående uddannelse?

Har du en bachelor eller en lang videregående uddannelse, har du også mulighed for at ansøge om relevant uddannelse. På vores korte erhvervsrettede uddannelsesforløb følger du jobrettede videreuddannelse og kurser, hvor der forventes jobåbninger. Vi kan vejlede dig i, hvilke forløb UCN act2learn udbyder i forhold til din jobplan.

Udover at opfylde adgangskravene til en jobrettet uddannelse skal du have en godkendelse fra dit jobcenter. Den får du ved at udfylde blanket AF71.

Er du tvivl, er du meget velkommen til at kontakte os. Så guider vi dig igennem.

Har du brug for hjælp til at afklare dine muligheder?

Videreuddannelse kan styrke din nuværende kompetenceprofil eller være springbrættet til en helt ny karrierevej. Uanset din motivation kan du sparre med os.

Vi kan hjælpe dig med at blive klogere på, hvilke døre videreuddannelse kan åbne for dig. Vi kan også hjælpe dig med at afklare hvilke kompetencer, de forskellige brancher og sektorer efterspørger.

Vi kan også vejlede dig om, hvilke muligheder du har for videreuddannelse gennem dit jobcenter eller a-kasse.

 

Adgangskrav

For at deltage på moduler fra vores akademiuddannelser skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse samt to års erhvervserfaring.

For at deltage på moduler fra vores diplomuddannelser skal du have en mellemlang videregående uddannelse eller en relevant kortere videregående uddannelse samt minimum to års relevant erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering
Din erfaring tæller også som adgangsbillet til uddannelsen. Hvis du ikke umiddelbart opfylder adgangskravene til uddannelsen, kan du måske alligevel blive optaget i kraft af din viden og erfaring fra arbejde, uddannelses- og fritidsaktiviteter. Det bliver afgjort ved en realkompetencevurdering.

Læs mere om realkompetencevurdering

Om uddannelsesforløbene

Vores uddannelsesforløb for ledige strækker sig fra fem til tolv uger med et varierende antal undervisningsgange i dagtimerne.

Du afslutter som regel dit forløb med en selvstændig mundtlig eksamen med bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Hvert gennemført forløb giver dig 5, 10 eller 15 ECTS-point.

Vi arbejder ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Du bliver derfor trænet gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist fremgår på siden for det enkelte forløb. Du er velkommen til at kontakte os vedrørende mulighed for senere tilmelding. Efter fristens udløb bliver du kontaktet i forhold til, om forløbet bliver oprettet. Du vil efterfølgende modtage et velkomstbrev m.m.

Moduler30 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  23.09.2020
   
  Online
  UCN act2learn
  31.08.2020
   
  Online
  UCN act2learn
  21.09.2020
   
  Online
  UCN act2learn
  31.08.2020
   
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  10.11.2020
   
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.08.2020
   
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  21.09.2020
   
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  31.08.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  19.10.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  31.08.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  19.10.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  14.09.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  02.11.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  28.09.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  16.11.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  27.10.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  27.08.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  04.11.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  15.09.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  20.08.2020
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  31.08.2020
   
  Online
  UCN act2learn
  17.08.2020
  Valgfrit
  Online
  UCN act2learn
  28.09.2020
  Valgfrit
  Online
  UCN act2learn
  09.11.2020
  Valgfrit
  Online
  UCN act2learn
  01.09.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  21.09.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  03.09.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  20.10.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  11.08.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  11.08.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  31.08.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  02.11.2020
   
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  16.09.2020
   
  Online
  UCN act2learn
  05.11.2020
   
  Online
  UCN act2learn
  19.08.2020
   
  Online
  UCN act2learn
  21.10.2020
   
  Online
  UCN act2learn
  25.08.2020
   
  Online
  UCN act2learn
  20.10.2020
   
  Online
  UCN act2learn
  11.11.2020
   
  Online
  UCN act2learn
  25.08.2020
   
  Online
  UCN act2learn
  01.09.2020
   
  Online
  UCN act2learn
  18.11.2020
   
  Online
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Karen Marie Juhl Nielsen


  72 69 17 52
  kjn@UCNact2learn.dk

  Neuropædagogik
  Social- og specialområdet
  Sundhed og velfærd

  Pia Ovesen
  Studievejleder / kursuskoordinator

  72 69 16 52
  pio@UCNact2learn.dk

  Ledelse og Organisation

  Ann Reichstein
  Studiesekretær

  72 69 04 02
  adr@UCNact2learn.dk

  Pædagogik og Læring

  Vicki Banch Friis Frederiksen
  Salg- og forretningsudvikler, Teknologi og produktion

  72 69 17 34
  vbff@UCNact2learn.dk

  Erhverv