Andetsprogspædagogik

Er du optaget af, hvordan du kan tilrettelægge god sprogundervisning/sprogstimulering for flersprogede børn, unge og voksne?

Ønsker du at udvikle forskellige metodiske tilgange, som kan sættes i spil i forhold til den målgruppe, du står overfor? Så se nærmere på dette modul, der kvalificerer dig til at arbejde med sprogstimulering og undervisning af børn, unge og voksme med dansk som andetsprog.

I modulet er indlagt praksisbesøg, hvor du kommer til at observere dygtige undervisere i dansk som andetsprogspædagogik.

Hvad får du ud af modulet?

Du får viden om andetsprogsdidaktik og andetsprogspædagogik. Du får indsigt i andetsprogspædagogiske tilgange og fordyber sig teoretisk og metodisk i forskellige andetsprogspædagogiske aspekter. Desuden lærer du anvende teori og metode til at planlægge, gennemføre og evaluere samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger om egen praksis

Du vil efter modulet kunne varetage sprogstimulering og sprogudviklende undervisning for flersprogede børn, unge og voksne.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

  • Andetsprogspædagogikkens udvikling i dansk og internatonalt perspektiv
  • Sprogstimulering og sprogundervisning
  • Kommunikativ sprogpædagogik i et interaktionelt perspektiv
  • Sproglig opmærksomhed og sproglig bevidsthed
  • De kommunikative færdigheder: læse og skrive
  • Dansk som andetsprog organiseret som et selvstændigt fagområde og som en integreret del af emner og fag

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Ansøgning for ledige

Modulet - Andetsprogpædagogik - er godkendt på den regionale positivliste.

Ved tilmelding skal blanket AF71 anvendes samt UCN act2learn skal have dokumentation for din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Kontakt studiesekretæren Tina Bülow Pedersen i henhold til udfyldelse af blanket med videre.

Tina Bülow Pedersen
Tlf.: 72 69 92 12
Mail: tbp@UCNact2learn.dk

Find mere information om uddannelse for ledige på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside: www.star.dk

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Opsummering

Pris
kr. 21.467,32 momsfri

Prisen er incl. bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
9 uger på fuld tid. 7 undervisningsdage fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsdagene, praksisbesøg, opgaveskrivning og vejledning.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
22.10.2018

Slut
21.12.2018

Tilmeldingsfrist
08.10.2018

Tidspunkt
Uge 43-51

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING

Pia Ovesen
Studievejleder / kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION
PÆDAGOGIK OG LÆRING