Borger- og brugerkommunikation

Få styrket den offentlige kommunikation til borgerne

Det er betydningsfuldt, at den offentlige kommunikation til borgerne og brugerne er målrettet, relevant og ikke mindst læsevenlig. Modulet ”Borger- og brugerkommunikation” er baseret på akademimodulet "Kommunikation i praksis" – og har fokus på den professionelle kommunikation, som foregår mellem offentlige instanser og brugerne/borgerne.

Hvad får du ud af modulet?

Du får færdigheder, der har betydning for, hvordan man tilrettelægger og gennemfører en ordentlig kommunikation indsats. Du får en grundlæggende viden omkring de mediestrategier, der arbejdes med i det offentlige og samtidig et kendskab til det retslige grundlag for offentlig kommunikation. Du får træning i og lærer, hvordan kommunikationssituationen mellem myndighed og borger kan styrkes og gøres nærværende.

Derudover får du et indblik i de styrker, svagheder, udfordringer og muligheder der findes i de digitale kanaler. Du kommer til at arbejde konkret med, hvordan man på en god måde kan guide andre i brugen af de services, der er tilgængelige og samtidig, hvordan man indhenter den relevante information på nettet, som kan lette én i hverdagen.

  • Generel kommunikation
  • Kommunikationsplanlægning
  • Medie- og kanalstrategier og mulighederne i de digitale mediekanaler
  • Målrettet kommunikation ifht. forskellige målgrupper
  • Offentlige informations- og videnssystemer

Målgruppe

Dette modul som er på akademiniveau, henvender sig til dig som er eller bliver ledig, og dig som er interesseret i kommunikation.

OBS: Forløbet udbydes både for beskæftigede og ledige. Der vil derfor være tale om et blandet hold, hvor får du mulighed for at få udvidet dit netværk.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet er tilrettelagt som et aktivt undervisningsforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Vi træner derfor gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Ansøgning for ledige

Modulet – Borger- og brugerkommunikation – er baseret på akademimodulet "Kommunikation i praksis" - som er godkendt på både den landsdækkende positivliste og den regionale positivliste.

Ved tilmelding skal du anvende blanket AR237 = landsdækkende positivliste eller blanket AF71 = regionale positivliste. Udfyld og send blanketten, dokumentation for uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring samt navn og adresse på din a-kasse til:

UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ
Att.: Lone Nøhr

Bemærk, at a-kassens behandling af ansøgninger om uddannelsesydelse kan tage op til flere uger. Find mere information om uddannelse for ledige på www.star.dk

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Opsummering

Pris
kr. 18.533,40 momsfri

Du velkommen til at kontakte kursuskoordinator Pia Ovesen for nærmere info.

Prisen er inklusiv bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 uger på fuld tid. 8 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.30 + studiedage mellem undervisningsdagene + opgaveskrivning + vejledning + eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Kontakt

Pia Ovesen
Studievejleder / kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation
Pædagogik og Læring