Digital Turisme-Manager

I en tid hvor gæster er online som aldrig før er det vigtigt at enhver turistorganisation stiller sig selv spørgsmålene:

  • Hvordan møder vi den digitale turist i vores kommunikation og markedsføring?
  • Hvordan udvikler og deler vi content på tværs af online platforme, der giver gæsten den gode oplevelse?
  • Hvordan opnår vi som turistorganisation størst mulig synlighed online med så få omkostninger som muligt?

Med uddannelsen til Digital Turisme-Manager vil du få de nødvendige kompetencer og værktøjer til at etablere og vedligeholde en stærk og strategisk forankret online tilstedeværelse. Du sikrer dig en professionel online tilstedeværelse, der er strategisk forankret og integreret med den generelle markedsføring. Du får helt konkrete og praktiske råd og værktøjer til at bruge relevante platforme, som tager udgangspunkt i gæstens konkrete behov.

Uddannelsen giver dig den nyeste viden og brugbare værktøjer inden for:

  • Content marketing-strategi og implementering
  • Anvendelse af Facebook, Instagram, YouTube, Tripadvisor, SEO, Google Analytics og AdWords
  • Mobiloptimering og video
  • Online destinationsbranding og gæsteservice 2.0
  • Online PR – og partnerskabsstrategi

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med turisme, som mangler viden og redskaber til at opbygge og optimere din virksomheds digitale tilstedeværelse og platforme. Uddannelsen er både til dig, der allerede anvender digitale medier og til dig, der skal til at starte op.

Opbygning

Digital Turisme-Manager er et 10 ECTS akademimodul, der forløber over 6-uger fordelt på 8 undervisningsgange + en eksamen. Undervisningen sker i et samspil mellem oplæg, cases og workshops, og du vil arbejde med egen virksomhed, så værtøjerne hele tiden prøves af i praksis og kan indføres med det samme. Uddannelsen vil finde sted på UCN act2learn og forskellige lokationer i Nordjylland. Du skal medbringe en computer.

Underviserteam

Johanne Bugge, Johanne Bugge Experience Consult

Marie Boye, chefkonsulent Publicity - PR og Kommunikation

Jeppe Rahbek, konceptudvikler rahbekmedia.com

Andreas Wewer Madsen, Green.Click

Thomas Fisker Nielsen, adjunkt, UCN Design & Produktion

Annette Agerdal-Hjermind, udviklingskonsulent, UCN act2learn

Cecilie Kalhøj Kobbelgaard, udviklingskonsulent, UCN act2learn

Lars Falk, adjunkt, UCN Oplevelser & Sport

Opsummering

Pris
kr. 14.500,00 momsfri

Der er mulighed for at søge statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Beløbet udgør ca.kr. 500,00 pr. dag, og kan søges til de dage, hvor du har fri for job for at deltage i undervisningen, forberedelsen, vejledning og eksamen.

Sted
UCN act2learn
og Green.Click og hos dig som deltager

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
31.10.2017

Slut
08.12.2017

Tilmeldingsfrist
16.10.2017

Tidspunkt
31.10 + 2.11 + 7.11 + 9.11 + 14.11 + 21.11 + 22.11 + 29.11 + 8.12

Kontakt

Camilla Baun
Studiesekretær

72 69 16 93
cmb@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION