Efteruddannelse i neuropædagogik VUU

Med forløbet i neuropædagogik får du viden, kompetencer og redskaber, som du vil kunne bruge i dit næste job, da vi lægger stor vægt på praksisnærhed

Det er vores erfaring, at mange har en fordel ved at have dette forløb på sit CV i forbindelse med jobsøgning.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Neuropædagogik har fokus på en teoretisk viden om hjernen og sammenhænge i forhold til de handlinger, som mennesket foretager. Denne viden skal bruges til at undersøge, hvordan man kan skabe et rummeligt miljø, hvor alle kan deltage og hvor en anerkendende relation og kommunikation om og med hinanden bliver central.

Forløbet ”Neuropædagogik VUU” er en del af en VUU-uddannelse (Voksenunderviseruddannelse med specialpædagogik) – og har fokus på en teoretisk viden om hjernen og sammenhænge i forhold til de handlinger, som mennesket foretager.

Hovedtemaerne i forløbet vil være:

  • Hjerneteori
  • Neuropsykologi
  • Sanser og sanseintegration
  • Stressens betydning i den neuropædagogiske praksis
  • Hukommelse
  • Musik i den neuropædagogiske praksis
  • Madens betydning i den neuropædagogiske praksis
  • Mentalisering og emotioner
  • Neuropædagogik og neuropædagogiske ”kompasser”  

Som en del af forløbet vil du blive tilbudt en tilbagemelding på en PFA-personprofil, hvor vi zoomer ind på dine kompetencer. Personprofilen sætter fokus på dine styrker og udfordringer f.eks. i et bestemt job eller samarbejdsrelationer. Dit konkrete udbytte af personprofilen kan være ny indsigt og forståelse af dine kompetencer og handlemuligheder.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er eller bliver ledig og har interesse for børn, unge og voksne med særlige behov, og som ønsker en indsigt i den nyeste viden på området. Det kan fx være læreren, pædagogen, sygeplejersken, SOSU-hjælperen, SOSU-assistenten og andre fagpersoner fra det pædagogiske og sundhedsfaglige område, der har kendskab til eller ønsker at beskæftige sig med det specialpædagogiske område.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg, små øvelser og drøftelser i grupper og i plenum.
Under forløbet skal du arbejde med en obligatorisk praksisrelateret opgave i grupper. Hensigten med denne opgave er at reflektere over egen praksis med inddragelse af de tilegnede teorier.

Du afslutter modulet med en prøve (bestået/ikke bestået). Der udleveres uddannelsesbevis ved forløbets afslutning.

Sted

Forløbet afholdes hos UCN act2learn i Aalborg eller i Hjørring.

Ansøgning for ledige

Modulet - Neuropædagogik VUU - er godkendt på den regionale positivliste.

Når du har fået godkendt forløbet hos din jobkonsulent, tilmelder du dig ved at udfylde den elektroniske tilmelding. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi automatisk en udfyldt og underskrevet blanket AF71 til din jobkonsulent.

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Opsummering

Pris
kr. 23.700,00 momsfri

Inkl. en personlig PFA tilbagemelding.

Sted
UCN act2learn

Aalborg eller Hjørring

Bemærkninger
Undervisningen vil enten finde sted på UCN i Aalborg eller Hjørring

Omfang
6 uger på fuld tid. 10 undervisningsdage fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsdagene, opgaveskrivning og vejledning.

Point
10 ECTS

Start
21.09.2020

Slut
30.10.2020

Tilmeldingsfrist
01.09.2020

Tidspunkt
Uge 39 - 44

Start
11.01.2021

Slut
19.02.2021

Tilmeldingsfrist
14.12.2020

Tidspunkt
Uge 2-7 - undervisningen i Hjørring

Start
12.04.2021

Slut
21.05.2021

Tilmeldingsfrist
22.03.2021

Tidspunkt
Uge 15-20 - undervisningen i Aalborg

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Josephin Marie Hollænder Millfors
Kontorelev

72 69 04 02
jomi@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring