Fagdidaktik og klasseledelse

Læreruddannet og lyst til at blive opdateret på den nyeste viden om klasseledelse og didaktik?

Diplommodulet "Fagdidaktik og klasseledelse" giver dig et solidt kendskab til forskellige principper for klasseledelse, og du udvikler metodiske og praktiske færdigheder inden for klasseledelse og fagdidaktik.

I modulet er indlagt praksisbesøg, hvor du kommer til at observere dygtige didaktikere med tydelig klasseledelse.

Fra skoleforskningen ved vi, at god klasseledelse har afgørende betydning for elevernes læringsudbytte og trivsel. Den gode undervisningssituation er kendetegnet ved bl.a. medinddragelse af eleverne, entydige faglige mål, fokus på læring og varierede arbejdsformer.

Men klasseledelse handler om meget mere end blot at skabe ro og rammer i selve undervisningen. Du vil i studiet møde et bredere fokus på klasseledelse, der involverer flere aspekter af skolen. Så du vil med andre ord skulle beskæftige dig med klasseledelse både indenfor og omkring klasserummet.

Hvad får du ud af modulet?
Du får en solid teoretisk ballast og gode metodiske og praktiske færdigheder indenfor klasseledelse og fagdidaktik. Du får styrket dine evner til at vurdere konkret praksis i relation til klasseledelse og arbejde vidensinformeret med udvikling af din egen og andres praksis på et fagdidaktisk grundlag.

Hvad arbejder du med på modulet?

Du arbejder med teori og praksis i forbindelse med klasseledelse. Forskellige teorier sættes under en kritisk lup i forhold til den forskning der findes på området og den erfaringsopsamling, som foreligger.

Du kommer til at inddrage dig selv og din praksis som en del af forklaringen på, at undervisningen udspiller sig som den gør. Og du lærer at medtænke dig selv, når nye handlemuligheder skal afprøves.              

Hvordan arbejder vi på modulet?

Undervisere fra UCN act2learn lægger vægt på at du bliver trænet i at udvikle dig teoretisk og i din professionelle praksis. Derfor arbejder du igennem hele modulet på at perspektivere din praksis gennem forskningsbaseret teori, som du præsenteres for. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejde og individuelle studier og refleksioner.

Ansøgning for ledige

Modulet - Fagdidaktik og klasseledelse - er godkendt på den regionale positivliste.

Ved tilmelding skal blanket AF71 anvendes samt UCN act2learn skal have dokumentation for din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Kontakt studiesekretæren Tina Bülow Pedersen i henhold til udfyldelse af blanket med videre.

Tina Bülow Pedersen
Tlf.: 72 69 92 12
Mail: tbp@UCNact2learn.dk

Find mere information om uddannelse for ledige på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside: www.star.dk

Sidste frist for tilmelding
Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m. 

Opsummering

Pris
kr. 21.467,32 momsfri

Prisen er incl. bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
9 uger på fuld tid. 7 undervisningsdage fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsdagene, praksisbesøg, opgaveskrivning og vejledning.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
22.10.2018

Slut
21.12.2018

Tilmeldingsfrist
05.10.2018

Tidspunkt
Uge 43-51

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING

Pia Ovesen
Studievejleder / kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION
PÆDAGOGIK OG LÆRING