Inklusion og eksklusion

Ønsker du at udvikle din forståelse af de mekaniser, der foregår i fælleskaber og relationer?  Ønsker du faglige kompetencer i forhold til at udvide mulighederne for brugerinddragelse og øget inklusion? Så er dette akademimodul måske noget for dig

På modulet har vi bl.a. fokus på begreberne marginalisering og eksklusion, medbestemmelse og brugerinddragelse. Der bliver også arbejdet med viden og forståelse for funktionsnedsættelse og diagnoser ind i hele inklusionsdebatten.

Hvad får du ud af modulet?

 • Du får redskaber til at identificere såvel inkluderende som ekskluderende mekanismer i praksis
 • Du lærer at observere ressourcer og vanskeligheder hos det enkelte menneske
 • Du får en større bevidsthed om hvordan den pædagogiske indsats skal planlægges i samarbejde med brugeren, kolleger og andre samarbejdsparter
 • Du bliver udfordret til at arbejde udviklingsorienteret og fagligt kompetent i forhold til at udvide mulighederne for brugerinddragelse og øget inklusion
 • Du lærer at begrunde, formidle og evaluere den socialpædagogiske indsats i et inkluderende perspektiv

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder:

 • Med udsatte børn og voksne
 • I socialpsykiatrien
 • På et opholdssted
 • På en døgninstitution
 • I et værksteds- og aktivitetstilbud
 • På et misbrugssted
 • I dagtilbud for børn med handicapintegration
 • Med borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Med inklusion af børn og unge

Da holdet er en blanding af jobsøgende og beskæftigede, får du mulighed for at få udvidet dit netværk.

Hvordan arbejder vi på modulet?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret til at omsætte teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Ansøgning for ledige

Modulet - Inklusion og eksklusion - er godkendt på den landsdækkende positivliste.

Ved tilmelding skal du anvende blanket AF237 samt UCN act2learn skal have dokumentation for din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Kontakt studiesekretæren Mette Frænde Andersen i henhold til udfyldelse af blanket med videre:

Mette Frænde Andersen
Tlf.: 72 69 92 13
Mail: mfa@UCNact2learn.dk

Du kan finde mere information om uddannelse for ledige på www.star.dk - hjemmeside for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev med mere.

 

Opsummering

Pris
kr. 17.550,30 momsfri

Prisen er incl. bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 uger på fuld tid. 6 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.00, 1 dag med blended learning, 1 gruppevejledningsdag, individuel vejledning, studiedage mellem undervisningsdagene, opgaveskrivning og eksamination.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de andre. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Start
05.11.2018

Slut
14.12.2018

Tilmeldingsfrist
08.10.2018

Tidspunkt
Uge 45 - 50, kl. 08.30-15.00

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING

Pia Ovesen
Studievejleder / kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION
PÆDAGOGIK OG LÆRING