Iværksætteren - Fleksibel viden online

Få adgang til en videndatabase, der giver dig den bedste start på livet som iværksætter

Vil du gerne starte din nystartet virksomhed på bedste vis og samtidig have muligheden for at få et bevis for dine kompetencer som iværksætter? Så bliv uddannet på Iværksætteren, hvor du få fleksibel viden online fra udviklingskonsulenter der har flere års praksis erfaring.

Uddannelsen henvender sig til dem der går med tankerne om at blive iværksætter, eller dem der er i gang, men mangler værktøjer, tips og guides til at få succes med deres virksomhed.

Indhold

Uddannelsen bygger på online fag, der er til rådighed, når det passer den enkelte. Faste vejledninger, der sikrer kvalitet og progression, samt mulighed for netværk som inspiration og mesterlære for den enkelte under de planlagte rul af oplæg.

Gennem 6 ugers uddannelse involverer iværksætteren sig i relevante områder indenfor iværksætteri og forretningsudvikling. Iværksætteren kan starte på et hvilket som helst tidspunkt og falde ind i et fast rul af vejledninger og oplæg.  

Onlinefag

 • Rollen som selvstændig
 • Forretningsplan
 • Iværksætteri og Innovation
 • Forretningsidé og produkt
 • Idéudvikling og kreativitet
 • Salg og kundeforståelse
 • Markedsføring og visuel identitet
 • Finansiering og økonomi
 • Moms og skatteforhold
 • Immaterielret

Vejledning og oplæg

 • 1:1 opstartsmøde
 • 3 x sparringer undervejs
 • Sparring på idé og koncept
 • Support på fremdrift og effekt
 • Strategi for go-to-market
 • Oplæg med ny viden og tendenser
 • Vejledninger sker samme dag
 • Nyt oplæg hver 2. uge
 • Oplæg tilbydes til alle interesserede

Eksamen (valgfri)

Eksamen er frivillig, men vil man gerne have et uddannelsesbevis og 10 ECTS point, skal man tage eksamen.

 • Afholdes umiddelbart efter 6. uge.
 • Iværksætter afleverer forretningsplan med beskrivelse for koncept, virksomhedsstruktur, marked, budgetter og go-to-market.
 •  Iværksætter pitcher egen case med afsæt i forretningsplan, udrulning af strategi og forventninger til eksekvering.

Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase. En erhvervscase er kendetegnet ved:

 • at den studerende forud for den mundtlige prøve afleverer et caseoplæg, hvori der skitseres et virklighedsnært scenarie eller en problemstilling i form af en konkret, personlig jobrelateret udfordring
 • at den studerende med udgangspunkt i sit caseoplæg viser sin evne til gennem anvendelse af relevante teorier og undersøgelser at analysere praksis og pege på begrundede handlemuligher
 • at caseoplægget således præsenterer en problemformulering og en fremgangsmåde, mens selve analysen og den deraf følgende konklusion først udfoldes i forbindelse med den mundtlige prøve

Caseoplæggets indhold

Det afleverede caseoplæg skal indeholde:

 • problemstilling og problemformulering
 • metodeovervejelser og metodevalg, dvs. en begrundet  redegørelse for, hvilke relevante teorier og modeller og hvilen empiri, den studerende vil gøre brug af i sin efterfølgende analyse

Omfang

Det afleverede caseoplæg kan være en skriftlig fremstilling på maksimalt 2 normalsider. Det afleverede caseoplæg kan også antage andre former, eksempelvis et kort videooplæg eller lignende, der skildrer en relevant, virkelighedsnær situation fra egen praksis.

Bedømmelse

Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af det afleverede caseoplæg og den mundtlige præsentation. Der gives en samlet karakter efter 7-trins skalaen.

Mundtlig prøve

Den mundtlige prøve har en varighed på i alt 30 minutter, der har følgende omtrentlige fordeling:

 • 1/4 til et mundtligt oplæg
 • 2/4 til eksaminationssamtale
 • 1/4 til votering og tilbagemelding til den studerende.

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte Frank Eskelund Christensen fec@ucnact2learn.dk eller på telefon 72 69 17 54.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 2.500,00 momsfri

Prisen er incl. tilgang til en online værktøjskasse, samt et alumenetværk efter endt uddannelse.

Sted
Undervisningen
foregår
Online

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
17.08.2020

Slut
25.09.2020

Tilmeldingsfrist
17.08.2020

Start
28.09.2020

Slut
06.11.2020

Tilmeldingsfrist
28.09.2020

Start
09.11.2020

Slut
17.12.2020

Tilmeldingsfrist
09.11.2020

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv