Kommunikation i praksis

Kan du på professionel vis håndtere de daglige kommunikationsopgaver? Er du en god kommunikator?

Gennem modulet "Kommunikation i praksis" får du evner og værktøjer til at agere succesfuldt i relation til kommunikative opgaver.

Udbytte
Du lærer du at reflektere over din personlige kommunikation og forbedre den. Du får en grundlæggende viden om kommunikationens mål og budskaber, modtager-/afsenderforhold, samt medievalg i forhold til disse faktorer. Du får indsigt i, hvordan en succesfuld dialogbaseret kommunikation foregår i praksis og hvilke dynamiske processer, der kan ligge i kommunikationen. Du lærer om sprogformer og valg af sprog inden for forskellige medier. Du optimerer din personlige kommunikation ved hjælp denne viden og igennem brug af relevante planlægnings- og formidlingsværktøjer.

Du opkvalificerer dine evner inden for verbal og nonverbal kommunikation. Du lærer at planlægge og gennemføre daglige kommunikationsopgaver, anvende sproget målrettet, og deltage professionelt og konstruktivt i dialogbaseret kommunikation.

På dette modul får du kompetencer indenfor:

  • Planlægning og gennemførsel af kommunikationsopgaver
  • Lægge kommunikationsstrategier
  • Dialogbaseret kommunikation

Målgruppe
Dette modul som er på akademiniveau, henvender sig til dig som er eller bliver ledig, og dig som er interesseret i kommunikation.

OBS: Forløbet udbydes både for beskæftigede og ledige. Der vil derfor være tale om et blandet hold, hvor får du mulighed for at få udvidet dit netværk.

Hvordan arbejder vi på modulet?
Modulet er tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvorigennem læring og udvikling sker i vekselvirkningen mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Du trænes gennem relevante cases der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Ansøgning for ledige
Modulet - Kommunikation i praksis - er godkendt på den nuværende landsdækkende positivliste.

Ved tilmelding skal du anvende blanket AR237. Udfyld og send blanketten, dokumentation for uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring samt navn og adresse på din a-kasse til:

UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ
Att.: Lone Nøhr

Bemærk, at a-kassens behandling af ansøgninger om uddannelsesydelse kan tage op til flere uger. Find mere information om uddannelse for ledige på www.star.dk

Sidste frist for tilmelding
Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Opsummering

Pris
kr. 19.200,00 momsfri

Prisen er inkl. bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 uger på fuld tid. 8 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.30 + studiedage mellem undervisningsdagene + opgaveskrivning + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
07.03.2018

Slut
13.04.2018

Tilmeldingsfrist
22.02.2018

Tidspunkt
7.3 + 8.3 + 14.3 + 15.3 + 20.3 + 21.3 + 4.4 + 5.4.
Eksamen 13.4.

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Pia Ovesen
Studievejleder

72 69 16 52
pio@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION
PÆDAGOGIK OG LÆRING