Lean ledelse i praksis

Lær, hvordan du får skabt værdi gennem løbende forbedringer. Lean er et udbredt begreb inden for mange sektorer, og bliver af mange betragtet som løsningen på en række ledelsesmæssige udfordringer

Gennem dette forløb kvalificeres du til at arbejde med implementering af Lean tankegangen, Lean lederskab, kommunikation af Lean og de vigtigste Lean værktøjer. Du får indblik i, og overblik over de projektværktøjer du kan anvende for at lede implementeringsfasen og derved sikre en langvarig gavn af Lean filosofien i din fortsatte ledergerning.

Udbytte
Du kvalificeres til professionelt at tage del i virksomhedens ledelsesmæssige funktioner i forbindelse med anvendelse af Lean, uanset om anvendelsen finder sted i den offentlige service og administration eller i en privat erhvervsvirksomhed. Du får indsigt i:

  • Lean som værktøj
  • Implementering af Lean
  • Ledelse af Lean implementering

Som en del af forløbet vil du blive tilbudt en tilbagemelding på en PFA-personprofil, hvor vi zoomer ind på dine kompetencer. Personprofilen sætter fokus på dine styrker og udfordringer f.eks. i et bestemt job eller samarbejdsrelationer. Dit konkrete udbytte af personprofilen kan være ny indsigt og forståelse af dine kompetencer og handlemuligheder.

Målgruppe
Dette forløb henvender sig til dig som er eller bliver ledig, og dig som er interesseret i Lean. Du skal kunne opfylde kravene til undervisning på akademiniveau.

Hvordan arbejder vi på modulet?
Modulet er tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvorigennem læring og udvikling sker i vekselvirkningen mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Du trænes gennem relevante cases der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Ansøgning for ledige
Modulet - Lean ledelse i praksis - er godkendt på den landsdækkende positivliste.

Ved tilmelding skal du anvende blanket AR237. Udfyld og send blanketten, dokumentation for uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring samt navn og adresse på din a-kasse til:

UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ
Att.: Lone Nøhr

Bemærk, at a-kassens behandling af ansøgninger om uddannelsesydelse kan tage op til flere uger. Find mere information om uddannelse for ledige på www.star.dk

Sidste frist for tilmelding
Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Opsummering

Pris
kr. 23.700,00 momsfri

Prisen er inklusiv en personlig PFA-tilbagemelding, materialer og evt. bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Fordelt over 6 uger. 8 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.30 + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
26.10.2017

Slut
04.12.2017

Tilmeldingsfrist
11.10.2017

Tidspunkt
26.10 + 31.10 + 1.11 + 7.11 + 9.11 + 14.11 + 20.11 + 27.11
Vejledning 22.11
Eksamen 4.12

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Pia Ovesen
Vejleder / Studiesekretær

72 69 16 52
pio@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION
PÆDAGOGIK OG LÆRING