Metode til opgaveløsning i offentlig administration

Få redskaber og metoder til administrative opgaveløsninger, herunder sagsfremstilling og sagsbehandling

Modulet ”Metode til opgaveløsning i offentlig administration” er et modul fra Administrationsbacheloruddannelsen, så der garanters opstart på modulet.

På modulet fokuseres der på redskaber og metoder til administrative opgaveløsning, herunder sagsfremstilling og sagsbehandling.

Hvad får du ud af modulet?

Du får en viden om kvantitative og kvalitative metoder samt en forståelse af projektstyring og processtyring, så de efterfølgende kan planlægge og gennemfører evalueringer og anvende værktøjer til projektstyring og processtyring. Du får også kompetencer, så du kan udarbejde sagsfremstillinger, evaluere og kvalitetssikre opgaveløsning i den offentlige sektor.

Administrativ opgaveløsning:

  • Planlægning og gennemførsel af evalueringer med henblik på kvalitetsudvikling
  • Kvalitetsbegreber og kvalitetsmodeller
  • Evalueringsbegreber og evalueringsmodeller
  • Dokumentation
  • Projektstyring og processtyring
  • Sagsfremstilling, sagsbehandling og digitalisering

Eksamen

Eksamen er en ekstern, mundtlig individuel prøve på ca. 30 minutter. Det kræver opfyldelse af forsætningskrav for at kunne gå til eksamen. Til eksamen bedømmes du efter 7-trinsskalaen og ved bestået får du et eksamensbevis og 15 ECTS-point på dine nye kompetencer.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Du følger og deltager i undervisningen sammen med de studerende fra ”Administrationsbacheloruddannelsen”.

Modulet er tilrettelagt som et aktivt undervisningsforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Vi træner derfor gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i hverdagen.

Ansøgning for ledige

Modulet – Metode til opgaveløsning i offentlig administration – er godkendt på den regionale positivliste.

Når du har fået godkendt forløbet hos din jobkonsulent, tilmelder du dig ved at udfylde den elektroniske tilmelding. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi automatisk en udfyldt og underskrevet blanket AF71 til din jobkonsulent.

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Opsummering

Pris
kr. 24.725,00 momsfri

Du følger og deltager i undervisningen for modulet sammen med de studerende fra Administrationsbacheloruddannelsen.

Sted
UCN Business
Hobrovej 85
9000 Aalborg

Omfang
10 uger på fuld tid. Ca. 28 undervisningsdage fordelt på halve og hele dage i tidsrummet kl. 08.30-15.30 + studiedage mellem undervisningsdagene + opgaveskrivning + vejledning + opfyldelse af forsætningskrav for at kunne gå til eksamen + eksamen.

Point
15 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
23.04.2019

Slut
01.07.2019

Tilmeldingsfrist
08.04.2019

Tidspunkt
Uge 17 til og med uge 27. Ca. 28 undervisningsdage fordelt på halve og hele dage i tidsrummet kl. 08.30-15.30

Kontakt

Pia Ovesen
Studievejleder / kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION
PÆDAGOGIK OG LÆRING

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION