Neuropædagogik VUU

Med forløbet i neuropædagogik får du viden, kompetencer og redskaber, som du vil kunne bruge i dit næste job, da vi lægger stor vægt på praksisnærhed

Det er vores erfaring, at mange har en fordel ved at have dette forløb på sit CV i forbindelse med jobsøgning.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Neuropædagogik har fokus på en teoretisk viden om hjernen og sammenhænge i forhold til de handlinger, som mennesket foretager. Denne viden skal bruges til at undersøge, hvordan man kan skabe et rummeligt miljø, hvor alle kan deltage og hvor en anerkendende relation og kommunikation om og med hinanden bliver central.

Forløbet ”Neuropædagogik VUU” er en del af en VUU-uddannelse (Voksenunderviseruddannelse med specialpædagogik) – og har fokus på en teoretisk viden om hjernen og sammenhænge i forhold til de handlinger, som mennesket foretager.

Hovedtemaerne i forløbet vil være:

  • Hjerneteori
  • Neuropsykologi
  • Sanser og sanseintegration
  • Stressens betydning i den neuropædagogiske praksis
  • Hukommelse
  • Musik i den neuropædagogiske praksis
  • Madens betydning i den neuropædagogiske praksis
  • Mentalisering og emotioner
  • Neuropædagogik og neuropædagogiske ”kompasser”  

Som en del af forløbet vil du blive tilbudt en tilbagemelding på en PFA-personprofil, hvor vi zoomer ind på dine kompetencer. Personprofilen sætter fokus på dine styrker og udfordringer f.eks. i et bestemt job eller samarbejdsrelationer. Dit konkrete udbytte af personprofilen kan være ny indsigt og forståelse af dine kompetencer og handlemuligheder.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er eller bliver ledig og har interesse for børn, unge og voksne med særlige behov, og som ønsker en indsigt i den nyeste viden på området. Det kan fx være læreren, pædagogen, sygeplejersken, SOSU-hjælperen, SOSU-assistenten og andre fagpersoner fra det pædagogiske og sundhedsfaglige område, der har kendskab til eller ønsker at beskæftige sig med det specialpædagogiske område.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg, små øvelser og drøftelser i grupper og i plenum.
Under forløbet skal du arbejde med en obligatorisk praksisrelateret opgave i grupper. Hensigten med denne opgave er at reflektere over egen praksis med inddragelse af de tilegnede teorier.

Du afslutter modulet med en prøve (bestået/ikke bestået). Der udleveres uddannelsesbevis ved forløbets afslutning.

Ansøgning for ledige

Modulet - Neuropædagogik VUU - er godkendt på den regionale positivliste.

Ved tilmelding skal blanket AF71 anvendes samt UCN act2learn skal have dokumentation for din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Kontakt studiesekretæren Ann Reichstein i henhold til udfyldelse af blanket med videre.

Find mere information om uddannelse for ledige på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside: www.star.dk

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Opsummering

Pris
kr. 23.700,00 momsfri

Prisen er inklusiv en personlig PFA-tilbagemelding og bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 uger på fuld tid. 11 undervisningsdage fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsdagene, opgaveskrivning og vejledning

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de andre. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Start
29.10.2018

Slut
07.12.2018

Tilmeldingsfrist
12.10.2018

Tidspunkt
Uge 44 til og med uge 49

Kontakt

Pia Ovesen
Studievejleder / kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION
PÆDAGOGIK OG LÆRING

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING