Neuropædagogik VUU

Med forløbet i neuropædagogik får du viden, kompetencer og redskaber, som du vil kunne bruge i dit næste job, da vi lægger stor vægt på praksisnærhed

Det er vores erfaring, at mange har en fordel ved at have dette forløb på sit CV i forbindelse med jobsøgning.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Neuropædagogik har fokus på en teoretisk viden om hjernen og sammenhænge i forhold til de handlinger, som mennesket foretager. Denne viden skal bruges til at undersøge, hvordan man kan skabe et rummeligt miljø, hvor alle kan deltage og hvor en anerkendende relation og kommunikation om og med hinanden bliver central.

Forløbet ”Neuropædagogik VUU” er en del af en VUU-uddannelse (Voksenunderviseruddannelse med specialpædagogik) – og har fokus på en teoretisk viden om hjernen og sammenhænge i forhold til de handlinger, som mennesket foretager.

Hovedtemaerne i forløbet vil være:

  • Hjerneteori
  • Neuropsykologi
  • Sanser og sanseintegration
  • Stressens betydning i den neuropædagogiske praksis
  • Hukommelse
  • Musik i den neuropædagogiske praksis
  • Madens betydning i den neuropædagogiske praksis
  • Mentalisering og emotioner
  • Neuropædagogik og neuropædagogiske ”kompasser”  

Som en del af forløbet vil du blive tilbudt en tilbagemelding på en PFA-personprofil, hvor vi zoomer ind på dine kompetencer. Personprofilen sætter fokus på dine styrker og udfordringer f.eks. i et bestemt job eller samarbejdsrelationer. Dit konkrete udbytte af personprofilen kan være ny indsigt og forståelse af dine kompetencer og handlemuligheder.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er eller bliver ledig og har interesse for børn, unge og voksne med særlige behov, og som ønsker en indsigt i den nyeste viden på området. Det kan fx være læreren, pædagogen, sygeplejersken, SOSU-hjælperen, SOSU-assistenten og andre fagpersoner fra det pædagogiske og sundhedsfaglige område, der har kendskab til eller ønsker at beskæftige sig med det specialpædagogiske område.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg, små øvelser og drøftelser i grupper og i plenum.
Under forløbet skal du arbejde med en obligatorisk praksisrelateret opgave i grupper. Hensigten med denne opgave er at reflektere over egen praksis med inddragelse af de tilegnede teorier.

Du afslutter modulet med en prøve (bestået/ikke bestået). Der udleveres uddannelsesbevis ved forløbets afslutning.

Sted

UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

eller

UCN act2learn
Skolevangen 45
9800 Hjørring

Ansøgning for ledige

Modulet - Neuropædagogik VUU - er godkendt på den regionale positivliste.

Når du har fået godkendt forløbet hos din jobkonsulent, tilmelder du dig ved at udfylde den elektroniske tilmelding. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi automatisk en udfyldt og underskrevet blanket AF71 til din jobkonsulent.

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Opsummering

Pris
kr. 23.700,00 momsfri

Prisen er inklusiv en personlig PFA-tilbagemelding og bøger.

Forløbet afholdes i Aalborg og/eller i Hjørring.

Omfang
6 uger på fuld tid. 11 undervisningsdage fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsdagene, opgaveskrivning og vejledning.

Point
10 ECTS

Start
12.08.2019

Slut
20.09.2019

Tilmeldingsfrist
30.07.2019

Tidspunkt
Hjørring = uge 33 til og med uge 38

Start
23.09.2019

Slut
01.11.2019

Tilmeldingsfrist
09.09.2019

Tidspunkt
Aalborg = uge 39 til og med uge 44

Start
04.11.2019

Slut
13.12.2019

Tilmeldingsfrist
21.10.2019

Tidspunkt
Hjørring = uge 45 til og med uge 50

Kontakt

Pia Ovesen
Studievejleder / kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation
Pædagogik og Læring

Maria Lovén Bech
Kontorelev

72 69 17 57
malb@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring