Neuropædagogik - VUU - Voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik

Har du fokus på læring, mestring og livsduelighed for borgere i udsatte positioner - så er forløbet i Neuropædagogik noget for dig

Hvad arbejder vi med på modulet?

Neuropædagogik har fokus på en teoretisk viden om hjernen og sammenhænge i forhold til de handlinger, som mennesket foretager.

Dette betyder, at der arbejdes med koblingen mellem neurologi, psykologi, filosofi, sociologi, specialpædagogik og didaktik set i forhold til, hvorfor det enkelte menneske gør, som det gør, siger som det siger, og derved øge forståelsen for de handlinger, der sker i hverdagen. 

Centrale indholdselementer vil være:

  • Hjernens og nervesystemets funktion
  • Sanseintegration
  • Neuropædagogik og neuropsykologi
  • Diagnoser, f.eks. ADHD, autisme, psykisk udviklingshæmning etc.
  • Medicin og dennes betydningen for hjernens funktion
  • Neuropædagogik, læring og didaktik
  • Evaluering af det neuropædagogiske arbejde

Som en del af forløbet vil du blive tilbudt en tilbagemelding på en PFA-personprofil hvor vi zoomer ind på dine kompetencer. Personprofilen sætter fokus på dine styrker og udfordringer f.eks. i et bestemt job eller samarbejdsrelationer. Dit konkrete udbytte af personprofilen kan være ny indsigt og forståelse af dine kompetencer og handlemuligheder. 

Hvad får du ud af modulet?

Du får bl.a. forståelse for de handlinger, der sker i hverdagen. Dette kompetencegivende modul er et fleksibelt undervisningstilbud i Neuropædagogik. Der er på dette valgmodul fokus på udvikling af kompetencer indenfor planlægning, gennemførelse og evaluering af specialundervisning og anden specialpædagogiks bistand i et neuropædagogisk perspektiv. 

Målgruppe

Modulet er for dig, der er eller bliver ledig og har interesse for børn, unge og voksne med særlige behov, og som ønsker en indsigt i den nyeste viden på området. Det kan fx være læreren, pædagogen, sygeplejersken, sosu-hjælperen, sosu-assistenten og andre fagpersoner fra det pædagogiske og sundhedsfaglige område, der har kendskab til eller ønsker at beskæftige sig med det specialpædagogiske område.

Hvordan arbejder vi på modulet?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret i at perspektivere din praksis gennem en teoretisk optik. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner. 

Du afslutter modulet med en prøve (bestået/ikke bestået).

Ansøgning for ledige

Modulet er godkendt på den regionale positivliste.

Ved tilmelding skal du anvende blanket AF71. Blanketten udfyldes i samarbejde med:

UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ
Att.: Lone Nøhr
Mail: lon@UCNact2learn.dk

Behandling af ansøgninger om uddannelsesydelse kan tage op til flere uger. Find mere information om uddannelse for ledige på www.star.dk

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Opsummering

Pris
kr. 23.700,00 momsfri

Prisen er inklusiv en personlig PFA-tilbagemelding, materialer og bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

eller

UCN act2learn
Skolevangen 45
9800 Hjørring

Omfang
6 uger på fuld tid. 11 undervisningsdage fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsdagene, opgaveskrivning og vejledning

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de andre. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Start
05.03.2018

Slut
18.04.2018

Tilmeldingsfrist
12.03.2018

Tidspunkt
Hjørring: Uge 10 til og med uge 16.

Start
30.04.2018

Slut
13.06.2018

Tilmeldingsfrist
09.04.2018

Tidspunkt
Aalborg eller Hjørring: Uge 18 til og med uge 24

Kontakt

Pia Ovesen
Studievejleder

72 69 16 52
pio@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION
PÆDAGOGIK OG LÆRING

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION