Offentlig kommunikation - Online forløb

Få kompetencer til at arbejde systematisk med kommunikationsopgaver i den offentlige sektor

Dette forløb giver dig indsigt i kommunikationsarbejdets tilrettelæggelse, så du bliver i stand til at varetage selvstændige opgaver og funktioner i forhold til offentlig kommunikation.

Udbytte

Du får praktiske værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde, når du skal planlægge, udforme og gennemføre kommunikationsopgaver. Du kommer til at arbejde med den strategiske betydning af den offentlige kommunikation og får indsigt i moderne kommunikationsteorier inden for både mundtlig og skriftlig kommunikation.

Målgruppe

Forløbet er for dig, som ønsker at arbejde systematisk med kommunikationsfaglige opgaver i den offentlige sektor.

Indhold

  • Klare kommunikationsmål
  • Målgrupperne: intern og/eller ekstern, situation og kommunikationsbehov
  • Valg af kommunikationskanaler
  • Tydelig faglig kommunikation
  • Rettidig kommunikation eller gamle nyheder
  • Effekten af kommunikationsindsatser

Det får du ud af modulet

Du får kompetencer til at kommunikere effektivt og nå målene med din kommunikation, så kommunikationen understøtter målene i dit arbejde.

Forløbet er tilrettelagt som et online forløb, hvilket betyder, at du som deltager vil få adgang til UCNs elektroniske platform: Canvas. Her vil du modtage undervisningen, som primært vil forgå gennem videoer, som din underviser laver sammenholdt med forskellige opgaver, der skal løses individuelt og i din læringsgruppe. Derudover vil der også være et antal online konferencer med din underviser. Vejledning og eksamen foregår også online.

Eksamen

Det er frivilligt at gå til eksamen, men vi vil opfordre til det, så du får papir på dine nye kompetencer. Du afslutter forløbet med at aflevere en opgave og går derefter til mundtlig online eksamen, hvor du vil opnå et kompetencegivende bevis på 5 ECTS-point i modulet ”Offentlig kommunikation” fra Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.

Ansøgning for ledige

Forløbet - Offentlig kommunikation - er godkendt på den regionale positivliste.

Når du har fået godkendt forløbet hos din jobkonsulent, tilmelder du dig ved at udfylde den elektroniske tilmelding. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi automatisk en udfyldt og underskrevet blanket AF71 til din jobkonsulent.

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Opsummering

Pris
kr. 10.050,00 momsfri

Prisen er incl. materialer og bøger.

Sted
Undervisningen
foregår
Online

Omfang
3 online undervisningsdage kl. 08.30-15.30 + online aktiviteter + opgaver + online vejledning + online eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget skal du have en uddannelse på akademiniveau. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering: Hvis du ikke umiddelbart opfylder adgangskravene til forløbet, kan du måske alligevel blive optaget i kraft af din viden og erfaring fra arbejde, uddannelses- og fritidsaktiviteter, da det det også tæller som adgangsbillet. Det bliver afgjort ved en realkompetencevurdering

Start
31.08.2020

Slut
21.09.2020

Tilmeldingsfrist
24.08.2020

Tidspunkt
31.8 + 3.9 + 7.9
Vejledning 15.9
Eksamen 21.9

Kontakt

Pia Ovesen
Studievejleder / kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation