Personalejura og personaleøkonomi

Få kendskab til personaleadministration, - økonomi, overenskomster, løn og arbejdsvilkår samt relevant lovgivning, som bla. arbejdsmiljø, funktionsnær- og ferieloven

Hvordan afholdes undervisningen i efteråret 2020?
I efteråret 2020 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer, at vores videreuddannelser fra august er tilbage i de kendte rammer med fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt, vil undervisningen enten blive afholdt som kombineret undervisning, hvilket vil sige fysisk tilstedeværelse kombineret med online undervisning eller som fuld online undervisning.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Forløbet er baseret på et modul fra Administrationsbachelor-uddannelsen, så vi garanterer opstart på modulet.

Modulet giver dig viden om juridiske regler i forhold til ledelse og ansættelsesforhold. Du får kvalifikationer til håndtering af grundlæggende problemstillinger og opgaver i forbindelse med ansættelser, under ansættelse og ved ophør af et ansættelsesforløb. Den personaleøkonomiske del af modulet giver dig viden om den teoretiske baggrund og konkret viden om anvendelsen samt kendskab til relevante lønformer.

Hvad får du ud af modulet?

Du lærer at anvende faglige metoder og redskaber, der knytter sig til varetagelsen af jobfunktioner inden for HR området, hvor der indgår ansvar for behandling af ansættelsesretlige spørgsmål. Du får viden om personaleøkonomiske redskaber og sammenhængen med den kommunale drift og økonomi samt forståelse og anvendelse af relevante og aktuelle lønformer, herunder ”Ny Løn”.

Du lærer at anvende de arbejdsretlige regler ved ansættelse, under ansættelse og ved ansættelsesforholdets ophør. Du får kendskab til reglerne om ansættelse i henhold til lov, kollektiv overenskomst og individuel aftale.

Du får kompetencer, så du kan håndtere centrale afgrænsede situationer inden for det arbejdsretlige og det personale-økonomiske felt. Du får også kompetencer, så du kan orientere dig i forhold til den udvikling, der sker inden for området.

Indhold

  • Relevant lovgivning på området; herunder Arbejdsmiljøloven, Funktionærloven, Ferieloven, Persondataloven, Ligestillingsloven og Ligelønsloven
  • Personaleadministration, herunder personaleøkonomi
  • Overenskomster, løn og arbejdsvilkår

Eksamen

Eksamen er en ekstern, individuel skriftlig prøve. Det er frivilligt at gå til eksamen, men vi vil opfordre til det, så du får papir og 15 ECTS-point på dine nye kompetencer.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Du følger og deltager i undervisningen sammen med de studerende fra ”Administrationsbacheloruddannelsen”.

Modulet er tilrettelagt som et aktivt undervisningsforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Vi træner derfor gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Ansøgning for ledige

Modulet – Personalejura og personaleøkonomi – er godkendt på den regionale positivliste.

Når du har fået godkendt forløbet hos din jobkonsulent, tilmelder du dig ved at udfylde den elektroniske tilmelding. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi automatisk en udfyldt og underskrevet blanket AF71 til din jobkonsulent.

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Opsummering

Pris
kr. 24.725,00 momsfri

Du følger og deltager i undervisningen for modulet sammen med de studerende fra ”Administrationsbacheloruddannelsen”.

Sted
UCN Business
Hobrovej 85
9000 Aalborg

Omfang
12 uger på fuld tid. 24 til 28 undervisningsdage fordelt på halve og hele dage i tidsrummet kl. 08.30-15.30 + studiedage mellem undervisningsdagene + opgaveskrivning + vejledning + opfyldelse af forudsætningskrav for at kunne gå til eksamen.

Point
15 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
02.11.2020

Slut
26.01.2021

Tilmeldingsfrist
19.10.2020

Tidspunkt
Uge 45 til og med uge 4 * 24 til 28 undervisningsdage fordelt på halve og hele dage i tidsrummet kl. 08.30-15.30

Kontakt

Pia Ovesen
Studievejleder / kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation