Personlig tilbagemelding

Personprofilen sætter fokus på dine styrker og udfordringer fx i et bestemt job eller samarbejdsrelationer

Dit konkrete udbytte af profilen kan være ny indsigt og forståelse af dine kompetencer og handlemuligheder.

Hvordan zoomer vi ind på dine kompetencer?

 • Du får tilsendt et link med 300 spørgsmål
 • Du får herefter en personlig tilbagemelding på din profil

Udbyttet for dig kan være mangfoldigt

 • Få dine faglige og personlige styrker frem i lyset
 • Afklaring på karrieveje
 • Skabe nye fortællinger om dig selv, der åbner op for nye handlemuligheder
 • Blive mere skarp i dine jobansøgninger og til ansættelsessamtaler
 • Genopbygge dit fundament og troen på dig selv

Fakta om personprofil

 • Er ikke en test, men en profilering
 • Et værktøj, der bygger på fakta, dialog og respekt
 • Er altid udgangspunkt for en personlig samtale og repræsenterer derfor ikke endegyldige udsagn
 • Er ikke en facitliste

Læs mere om People Tools personprofil.

Brochuren Jobrettet indsats stiller skarpt på PFA-konceptet. Læs mere om hvordan du bl.a. som ledig ved hjælp af Personfaktoranalysen kan få dine personlige og faglige kompetencer frem i lyset.

Citater fra tidligere studerende

”Altså for mig var det en ren gavebod. Jeg tænkte hold da op, hvor er jeg dog heldig. To timer alene med ”tilbagemelder”, hvor hun kun fokuserede på det, jeg havde brug for at snakke om. Det var helt fantastisk.”

”Jeg fik troen på mig selv tilbage – og et job.”

Ansøgning for ledige

A-kasserne skal først attestere, at du som ansøger har ret til jobrettet uddannelse på ansøgningstidspunktet.

Dernæst udfyldes den rette blanket; bemærk at det er den lediges ansvar at undersøge, hvorvidt det er AR237 eller AF71 der skal anvendes. Send derefter blanketten, dokumentation for uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring samt navn og adresse på din A-kasse til:

UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ
Att.: Tina Bülow Pedersen
Mail: tbp@ucnact2learn.dk

Ansøgningen bliver herefter videresendt til din a-kasse.

Bemærk at a-kassens behandling af ansøgninger om uddannelsesydelse kan tage op til flere uger. Find mere information om uddannelse for ledige på www.star.dk.

Opsummering

Pris
kr. 4.500,00 ekskl. moms

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
15.03.2018

Slut
31.12.2018

Tilmeldingsfrist
15.03.2018

Kontakt

Pia Ovesen
Studievejleder / kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION
PÆDAGOGIK OG LÆRING