PRINCE2® Foundation og Practitioner for ledige

Intensiv 6 ugers uddannelse i PRINCE2® Foundation og Practitioner

Effektiv og målrettet projektledelse er afgørende for succes i projekter på tværs af brancher. På uddannelsesforløbet ”PRINCE2® Foundation og Practitioner” bliver du klædt til at arbejde formelt som projektleder.

Forløbet giver dig fuldt kendskab til Prince2®, og i løbet af uddannelsen arbejder du med Prince2®-metoden i forhold til udvalgte cases.

Uddannelsesforløbet forbereder dig til eksamen i hhv. PRINCE2® Foundation og Practitioner.

Hvad er PRINCE2®?

PRINCE2® er en internationalt anerkendt projektledelsesmodel, der kan bruges i alle typer af projekter på tværs af brancher.

Metoden består af en procesmodel, som guider projektlederen af projektet de processer, som er nødvendige for at sikre projektets resultat.

PRINCE2®-projektledelsesmetoden sikrer, at et projektets struktur og organisation er på plads fra projektets start, og at roller og ansvar ligger fast og er synlige.

Læs mere om PRINCE2®

PRINCE2®-certificering

Uddannelsen er målrettet certificering i PRINCE2® Foundation og Practitioner. I løbet af uddannelsesforløbet bliver du klædt på til eksamen i begge niveauer. Du lærer bl.a. om

  • Temaer og principper inden for PRINCE2®-metoden
  • Processer og delprocesser inden for PRINCE2®-metoden
  • Planlægning og styring  

Kurset udbydes i samarbejde med EMP Group, som står for PRINCE2®-certificeringen.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til ledige, som ønsker at arbejde som fx projektleder eller projektassistent, og som ønsker en kompetencegivende og internationalt godkendt projektlederuddannelse på sit CV.

Få uddannelsen betalt via Jobcentret

Hvis du er ledig og har du ret til en jobplan, kan du få uddannelsen betalt via Jobcenteret. Uddannelsen findes på den regionale positivliste.

Uddannelsesforløb i PRINCE2® hos UCNact2learn

Vi udbyder flere forskellige uddannelsesforløb i PRINCE2®

Grundlæggende kursus i PRINCE2®. 3-dages kursus som afsluttes med eksamen.

Overbygningsuddannelse på PRINCE2® Foundation. 3-dages kursus som afsluttes med eksamen

  • Projektledelse og PRINCE2® Foundation
    På dette forløb får du et bredt kendskab til projektledelse samt en grundlæggende indsigt i PRINCE2®. Forløbet afsluttes med en certificeringseksamen i PRINCE2® Foundation.

Uddannelsens forløb og omfang

Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse med en varighed af 6 uger.

Forløbet er opbygget som en kombination af undervisning og opgaver, hvoraf en del er selvstudie.

Der indgår eksamen i hhv. PRINCE2® Foundation og Practitioner i forløbet.

Opsummering

Pris
kr. 23.000,00 ekskl. moms

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
5 undervisningsdage kl. 09:00-15:00

Start
03.09.2020

Slut
06.10.2020

Tilmeldingsfrist
20.08.2020

Tidspunkt
3.9 + 28.9 + 29.9 + 5.10 + 6.10

Start
20.10.2020

Slut
08.12.2020

Tilmeldingsfrist
06.10.2020

Tidspunkt
20.10 + 23.11 + 24.11 + 7.12 + 8.12

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv