Projektstyring i praksis

Lær hvordan du styrer projekter fra de indledende faser til afslutning og evaluering. Du får grundlæggende forståelse for de redskaber, du kan bruge i fremtiden for at skabe gode projekter

På forløbet - Projektstyring i praksis -  gennemgår du et fagligt såvel som personligt udviklingsforløb. Du får erfaring med grundlæggende, styringsmæssige værktøjer i projektledelsessammenhæng, således du fremover kan planlægge og styre projekter.

Udbytte
Du lærer at analysere forudsætninger og rammer for opstillingen af et projekts styringsmæssige grundlag. Igennem forløbet får du indblik i egne styrker og udviklingspunkter, således du fremover kan agere succesfuldt inden for denne komplekse disciplin.

Du får indsigt i og erfaring med:

  • Projekters styringsmæssige grundlag
  • Grundlæggende styrings- og ledelsesmæssige værktøjer
  • Egne styrker og udviklingspunkter

Som en del af forløbet vil du blive tilbudt en tilbagemelding på en PFA-personprofil, hvor vi zoomer ind på dine kompetencer. Personprofilen sætter fokus på dine styrker og udfordringer f.eks. i et bestemt job eller samarbejdsrelationer. Dit konkrete udbytte af personprofilen kan være ny indsigt og forståelse af dine kompetencer og handlemuligheder.

Målgruppe
Dette modul som er på akademiniveau, henvender sig til dig som er eller bliver ledig, og dig som er interesseret i projektledelse eller projektstyring.

OBS: Forløbet udbydes både for beskæftigede og ledige. Der vil derfor være tale om et blandet hold, hvor får du mulighed for at få udvidet dit netværk.

Hvordan arbejder vi på modulet?
Modulet er tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvorigennem læring og udvikling sker i vekselvirkningen mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Du trænes gennem relevante cases der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Ansøgning for ledige
Modulet - Projektstyring i praksis - er godkendt på den landsdækkende positivliste.

Ved tilmelding skal du anvende blanket AR237. Udfyld og send blanketten, dokumentation for uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring samt navn og adresse på din a-kasse til:

UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ
Att.: Lone Nøhr

Bemærk, at a-kassens behandling af ansøgninger om uddannelsesydelse kan tage op til flere uger. Find mere information om uddannelse for ledige på www.star.dk

Sidste frist for tilmelding
Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Opsummering

Pris
kr. 23.700,00 momsfri

Prisen er inkl. en personlig PFA-tilbagemelding.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Fordelt over 6 uger. 8 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.30 + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
26.09.2017

Slut
02.11.2017

Tilmeldingsfrist
13.09.2017

Tidspunkt
26.9 + 28.9 + 3.10 + 5.10 + 10.10 + 12.10 + 24.10 + 25.10. Vejledning 9.10. Eksamen 2.11.

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Pia Ovesen
Vejleder / Studiesekretær

72 69 16 52
pio@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION
PÆDAGOGIK OG LÆRING