Salgspsykologi og grundlæggende salg

Vil du opnå succes i enhver salgssituation?

Få styr på de grundlæggende områder inden for salg med modulet ”Salgspsykologi og grundlæggende salg”, så di opnår succes inden for enhver salgssituation.

På modulet lærer du at forstå og reagere på købssignaler og købemotiver. Du lærer at være en aktiv lytter og får øvet din spørgeteknik, så du i enhver salgssituation forstår at kommunikere og behandle indvendinger. Du får også indsigt i din egen adfærd og hvordan du som sælger kommunikerer bedst.

Du lærer om de forskellige kundetyper, som du møder, og hvordan du kan aflæse deres adfærd.

Du får desuden indsigt i, hvordan du planlægger din tid, og bedst genererer salgsemner og får skabt møder, og hvordan du i salget fremstår med den rigtige præsentationsteknik og performance.

På modulet får du kompetencer som:

  • at identificere forskellige kundetyper og forstå vigtigheden af at kunne tilpasse egen indsats i forhold til disse for derved opnå bedre salgsresultater
  • at håndtere kundens ønsker ved hjælp af lytte og spørgeteknik
  • at udarbejde plan for personlig udvikling
  • at håndtere negativt stress ved hjælp af planlægning og struktur
  • at håndtere valg af kundeemner og bedømme potentialet i disse
  • at håndtere kundeindvendinger på en differentieret måde i relation til den enkelte
  • at deltage i samarbejde med alle kundetyper og udvise fleksibilitet
  • at håndtere konfliktsituationer og reklamationer

Eksamen

Du har mulighed for at afslutte modulet med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et kort projekt.

Målgruppe

Dette modul som er på akademiniveau, henvender sig til dig som er eller bliver ledig, og dig som er interesseret i salg.

OBS: Forløbet udbydes både for beskæftigede og ledige. Der vil derfor være tale om et blandet hold, hvor får du mulighed for at få udvidet dit netværk.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet er tilrettelagt som et aktivt undervisningsforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Vi træner derfor gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Ansøgning for ledige

Modulet - Salgspsykologi og grundlæggende salg - er godkendt på både landsdækkende positivliste og den regionale positivliste.

Ved tilmelding skal du anvende blanket AR237 = landsdækkende positivliste eller blanket AF71 = regionale positivliste. Udfyld og send blanketten, dokumentation for uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring samt navn og adresse på din a-kasse eller jobcenter til:

UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ
Att.: Lone Nøhr

Bemærk, at behandling af ansøgninger om uddannelsesydelse kan tage op til flere uger. Find mere information om uddannelse for ledige på www.star.dk

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Opsummering

Pris
kr. 19.200,00 momsfri

Prisen er inklusiv bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 uger på fuld tid. 8 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.00 + studiedage mellem undervisningsdagene + opgaveskrivning + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
02.09.2019

Slut
24.10.2019

Tilmeldingsfrist
23.08.2019

Tidspunkt
2.9 + 3.9 + 9.9 + 17.9 + 23.9 + 24.9 + 30.9
Vejledning 7.10 + 8.10
Eksamen 24.10

Kontakt

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation

Pia Ovesen
Studievejleder / kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation
Pædagogik og Læring