Social Media Manager - Ledige

Vil du være én af de få, som har bevis på sine kompetencer i arbejdet med de sociale medier? Så bliv uddannet Social Media Manager

Lær hvordan du markedsfører dig eller din virksomhed gennem de sociale medier, og udnytter det potentiale der er på Facebook, Linkedin, Instagram og andre sociale platforme.

Uddannelsen giver eksempler på forskellige cases, hvor virksomheder - både B2C og B2B - har haft succes med hver service. Uddannelsen giver dig mulighed for at skabe et professionelt online netværk.

Indhold

  • Lær hvordan du lægger en effektiv strategi i dit brug af sociale medier
  • Lær at oprette og designe professionelle sider til fx Facebook, Linkedln og Instagram.
  • Lær hvordan du laver virksomhedens image
  • Lær hvordan du implementerer en social medie strategi
  • Få indsigt i kommunikation og retorik i sociale medier. Lær at lave "den gode statusopdatering"
  • Lær hvordan du strukturerer og arbejder professionelt med sociale medier
  • Lær hvordan du producerer video til brug i dine social medie opslag
  • Lær hvordan du måler effekten af ens aktiviteter på bl.a Facebook og Instagram
  • Lær at mestre annonceringsmulighederne på Facebook

Lær kort sagt hvordan du skaber succes gennem de sociale medier. Uanset om du i dag arbejder med sociale medier eller ønsker at se potentialet med det, så er uddannelsen noget for dig.

Ansøgning for ledige

A-kasserne skal først attestere, at du som ansøger har ret til jobrettet uddannelse på ansøgningstidspunktet.

Kurset fremgår på Positivliste for den regionale uddannelsespulje, hvorfor det skal søges på samme måde, som jobplan, via dit lokale jobcenter. 

Ansøgning til kurset foregår via AF71. Send derefter blanketten, dokumentation for uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring samt navn og adresse på din A-kasse til:

UCN act2learn
Att.: Camilla Baun
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV
Mail: cmb@UCNact2learn.dk

Ansøgningen bliver herefter videresendt til din a-kasse.

Bemærk at a-kassens behandling af ansøgninger om uddannelsesydelse kan tage op til flere uger. Find mere information om uddannelse for ledige på www.star.dk.

Målgruppe

Kurset er målrettet alle der interesserer sig for online marketing og sociale medier, herunder medarbejdere der arbejder med eller skal til at arbejde med virksomhedens brug af sociale medier.

Ønsker du kompetencer inden for moderne markedsføring er uddannelsen målrettet dig. Uddannelsen henvender sig til både virksomheder og privatpersoner. Ønsker du flere oplysninger omkring regler og målgrupper kan du læse mere under Uddannelse for ledige.

OBS. Kurset Social Media Manager udbydes både for beskæftiget og ledige. Der vil derfor være tale om et blandet hold.

Arbejdsform

Uddannelsen er tilrettelagt med en vekslen mellem i alt 10 undervisningsdage hos UCN act2learn og online selvstudie. I arbejdet med en konkret strategi og kommunikation i de sociale medier har du mulighed for online vejledning og sparring.

Du får individuel feedback på din strategiplan og brugen af sociale medier i praksis. I den første kursusuge udarbejdes en problemstilling, som bliver udgangspunkt for dit Uddannelsesforløb. Vi arbejder projektorienteret med udgangspunkt i deltagernes egne cases, behov og forudsætninger. Undervisningen bygger på et mix af teori og praktik, hvor vi undervejs i hele forløbet opbygger og evaluerer resultater og den fremtidige mediestrategi.

Afslutning og ECTS-point

Du afslutter forløbet med en frivillig prøve. Forløbet indgår i Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. En bestået prøve udløser 10 ECTS og et eksamensbevis som Social Media Manager.

Eksterne samarbejdspartnere

Uddannelsen bliver gennemført med input og inspiration fra eksterne samarbejdspartnere, der arbejder professionelt med de sociale medier. Du vil møde større virksomheder, som vil giver praktiske eksemler på hvordan de griber arbejdet an.

Opsummering

Pris
kr. 23.000,00 momsfri

Prisen er inkl. materialer og bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Start
02.09.2019

Slut
11.10.2019

Tilmeldingsfrist
19.08.2019

Tidspunkt
2.9 + 4.9 + 10.9 + 12.9 + 16.9 + 18.9 + 23.9 + 25.9
Vejledning 2.10
Eksamen 11.10

Start
04.11.2019

Slut
13.12.2019

Tilmeldingsfrist
21.10.2019

Tidspunkt
4.11 + 6.11 + 11.11 + 13.11 + 18.11 + 20.11 + 25.11 + 27.11
Vejledning 3.12
Eksamen 13.12

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv