Socialpædagogiske metoder

Vil du styrke din viden om socialpædagogiske metoder? Mangler du redskaber til at sætte metoderne i spil i praksis? Ønsker du et kompetenceløft inden for socialpædagogik?

Så er dette akademimodul måske lige noget for dig. På modulet bliver du klædt på til at håndtere og identificere socialpædagogiske udfordringer.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Modulet sætter blandt andet spot på relationsarbejdet ind i det socialpædagogiske felt, du opnår viden og metoder indenfor observation, fokus på den motiverende samtale, narrative metode, konflikthåndtering, den anerkendende tilgang m.m.

Hvad får du ud af modulet?

 • Som studerende vil du få en bred viden om socialpædagogiske metoder
 • Du vil få redskaber til at sætte metoderne i spil i praksis
 • Du vil blive udfordret på din egen relationskompetence i samspillet med den unge/voksen
 • Du vil blive udfordret til at identificere socialpædagogisk problemstillinger
 • Du vil få redskaber til at kunne vurdere samspillet mellem den pædagogiske handleplan og socialpædagogisk metode
 • Du vil få redskaber til at udvælge og anvende relevante analysemetoder, interventionsmetoder, dokumentationsmetoder og evalueringsmetoder i forhold til den socialpædagogiske praksis

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder:

 • Med udsatte børn og voksne
 • I socialpsykiatrien
 • På et opholdssted
 • På en døgninstitution
 • I et værksteds- og aktivitetstilbud
 • På et misbrugssted
 • I dagtilbud for børn med handicapintegration
 • Med borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Med inklusion af børn og unge

Da holdet er en blanding af jobsøgende og beskæftigede, får du mulighed for at få udvidet dit netværk.

Hvordan arbejder vi på modulet?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret til at omsætte teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Ansøgning for ledige

Modulet - Socialpædagogiske metoder - er godkendt på den landsdækkende positivliste.

Ved tilmelding skal du anvende blanket AR237 samt UCN act2learn skal have dokumentation for din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Kontakt studiesekretæren Mette Frænde Andersen i henhold til udfyldelse af blanket med videre:


Mette Frænde Andersen
Tlf.: 72 69 92 13
Mail: mta@ucnact2learn.dk

Du kan finde mere information om uddannelse for ledige på www.star.dk - hjemmeside for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev med mere.

Opsummering

Pris
kr. 17.550,30 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 uger på fuld tid. 6 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.00, 1 dag med blended learning, 1 gruppevejledningsdag, individuel vejledning, studiedage mellem undervisningsdagene, opgaveskrivning og eksamination.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de andre. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Start
03.09.2018

Slut
12.10.2018

Tilmeldingsfrist
13.08.2018

Tidspunkt
Uge 36-41, kl. 08.30-15.00

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING

Pia Ovesen
Studievejleder / kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION
PÆDAGOGIK OG LÆRING