Videokommunikation - lær at producere video til digitale medier (dag) - Ledige

Video virker… så enkelt kan det siges

Der er ingen tvivl om, at videomediet er i kraftig vækst! Både sociale medier og hjemmesider bevæger sig mere og mere i retning af videokommunikation, men det kræver viden og forarbejde at kunne producere godt videomateriale.

Derfor udbyder vi nu et videokursus, hvor du kommer bagom kameraet og lærer de grundlæggende elementer til at producere video til online brug på hjemmesiden, bloggen og de sociale medier. Kurset er fokuseret på, hvordan du kommer i gang med video fra bunden, med de midler du har ved hånden og indeholder masser af praktiske øvelser. Når du er færdig, vil du have kompetencer til at planlægge, optage, redigere, distribuere og markedsføre videoer til hjemmesiden og de sociale medier, men først og fremmest kommer du til at få indsigt i de forskellige virkemidler, du skal kende, for at fortælle en god historie.

"A recent eye-tracking study shows people gaze FIVE times longer at video than static content on Facebook & Instagram” – Mari Smith på Inbound Marketing 2017 i Boston."

Online videreuddannelsesforløb
Dette forløb udbydes som online videreuddannelse i foråret 2020.

Vores online videreuddannelse er en blanding af selvstudie og virtuel deltagelse med fastlagte, online mødetidspunkter. Selvstudier giver masser af fleksibilitet i hverdagen, men kræver også lidt selvdisciplin, da det forventes, at du læser det udleverede teoretiske materiale og løser de opgaver, der stilles mellem de virtuelle kursusgange.

Du skal have adgang til en stabil internetforbindelse, en computer med webcam, som også har enten indbyggede højtalere og mikrofon eller et headset. Vi anbefaler klart et headset, da det giver den bedste kommunikation for både deltager og underviser.

Indhold

  • Idégenerering
  • Planlægning af optagelser
  • Historie- og budskabsformidling
  • Optageteknikker
  • Grundlæggende udstyrslære – Smartphones og næste skridt
  • Grundlæggende redigering med Kinemaster og Premiere Pro
  • Platforme og medier til distribution

Arbejdsform

Uddannelsen er tilrettelagt med en vekslen mellem fremmødedage hos UCN act2learn og online E-læring. 

Du får individuel feedback på din praktiske fremgangsmåde og din case. I starten af kurset udarbejdes en problemstilling, som bliver udgangspunkt for netop din case og dermed dit uddannelsesforløb. Undervisningen bygger på en blanding af teori og praksis, hvor meget af teorien præsenteres ved online undervisning, som vil ligge til grund for refleksion, opgaver og øvelser ved fremmøde-undervisningen. Da der arbejdes med egen case, samt E-læring skal der altså beregnes tid til forberedelse mellem undervisningsdagene.

Undervisningen tager udgangspunkt i optagelse og redigering på smartphone og i app’en Kinemaster. I løbet af kurset vil der også være en praktisk dag med undervisning og redigering i det professionelle værktøj Adobe Premiere Pro.

Afslutning

Du afslutter forløbet med en prøve. Forløbet indgår i Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. En bestået prøve udløser 5 ECTS og et eksamensbevis i Videokommunikation.

Ansøgning for ledige

6 ugers jobrettet, kursus 37902:

Ansøgning til kurset foregår via blanket AR237, hvor du kun skal udfylde første side med dine personlige oplysninger. Herefter sendes blanketten, dokumentation for uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring, samt navn og mail på din a-kasse til act2learn@ucn.dk med att. Camilla Baun Winther.

Ansøgningen bliver herefter videresendt til din a-kasse.

Bemærk at a-kassens behandling af ansøgninger om uddannelsesydelse kan tage op til flere uger. Find mere information om uddannelse for ledige på www.star.dk.

Via Jobplan

Ansøgning til kurset foregår via blanket AF71, hvor du kun skal udfylde første afsnit med dine personlige oplysninger. Herefter sendes blanketten, dokumentation for uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring, samt navn og mail på dit jobcenter til act2learn@ucn.dk med att. Camilla Baun Winther.

Ansøgningen bliver herefter videresendt til dit jobcenter.

Bemærk at jobcenterets behandling af ansøgninger om uddannelsesydelse kan tage op til flere uger. Find mere information om uddannelse for ledige på www.star.dk.

Opsummering

Pris
kr. 11.500,00 momsfri

Garanti for opstart den 2.6..

Godkendt på den Regionale positivliste.
Kursuskode 37902.

Sted
Undervisningen
foregår
Online

Omfang
4 online undervisningsgange + vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
02.06.2020

Slut
04.06.2020

Tilmeldingsfrist
19.05.2020

Tidspunkt
2.6 + 4.6 + 8.6 + 11.6
Vejledning 15.6
Eksamen 22.6

Start
03.09.2020

Slut
23.09.2020

Tilmeldingsfrist
20.08.2020

Tidspunkt
3.9 + 7.9 + 9.9 + 14.9
Vejledning 17.9
Eksamen 23.9

Start
19.11.2020

Slut
09.12.2020

Tilmeldingsfrist
05.11.2020

Tidspunkt
19.11 + 23.11 + 25.11 + 30.11
Vejledning 3.12
Eksamen 9.12

Start
28.01.2021

Slut
17.02.2021

Tilmeldingsfrist
14.01.2021

Tidspunkt
28.1 + 1.2 + 3.2 + 8.2
Vejledning 11.2
Eksamen 17.2

Start
08.04.2021

Slut
28.04.2021

Tilmeldingsfrist
25.03.2021

Tidspunkt
8.4 + 12.4 + 14.4 + 19.4
Vejledning 22.4
Eksamen 28.4

Kontakt

Vicki Banch Friis Frederiksen
Salg- og forretningsudvikler, Teknologi og produktion

72 69 17 34
vbff@UCNact2learn.dk

Erhverv

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv