Program 2018

Skal din klasse være nordjyske skolemestre i multimedier i foråret 2018?

Tid, sted og form

Torsdag den 22. marts 2018, Læreruddannelsen, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ:

  • Indskoling om formiddagen kl. 9.00-11.30
  • Mellemtrin om eftermiddagen kl.12.00-14.30

Skulle der evt. være færre deltagere end forventet, slås de to runder sammen til én. Andre evt. ændringer fremgår af www.multimediefestival.dk senest 2 uger før festivalen.

Indhold

Klasserne (eller grupper af elever) byder ind med multimodale besvarelser på følgende opgaver: (Hver klasse kan deltage med max. 2 produkter)

Indskoling

  1. Lav en animationsfilm over et kendt eventyr. Figurerne skal være selvfremstillede (inspiration kan evt. hentes på http://www.dfi.dk/filmhuset/film-x/filmxanimation.aspx). Max 2 min.
  2. Lav en billedfortælling om ”forandring”: i barndommen, i naturen, i universet eller i byen. Max 2 min.
  3. Lav et TV-indslag, hvor en levende person præsenteres på engelsk; det skal være skolens rengøringsassistent, pedellen, skolesekretæren eller den lokale præst. Brug bl.a. interview-metoden og vis personen i forskellige situationer. Vælg evt. musik, der passer til personen. Max 2 min.

Mellemtrin

  1. Lav et tableau vivant og en viderefortælling over maleriet ”Den sidste nadver”, 1495-1498, af Leonardo da Vinci eller over maleriet ”Hip hip hurra”, 1888, af P. S. Krøyer. Tag stilling til, om viderefortællingen skal være oplysende, poetisk, dramatisk eller musikalsk. Max 2 min.
  2. Fortæl som stumfilm en historie, der har udgangspunkt i et afrejsested – on location (banegård, busstoppested eller lufthavn). Genren skal være et drama, en romance eller en gyser. Max 2 min.
  3. Lav et billeddigt eller en billedfortælling ud fra et uddrag af musikstykket ”Kanon” af Johann Pachelbel, 1680’rne, eller ud fra Richard Strauss’ ”Also sprach Zarathustra”, 1896. Billeddigtet/ billedfortællingen skal bl.a. foregå ude i en skov, ved en sø, i en park, ved et markskel eller på en gravhøj. Giv selv fortællingen en titel. Max 2 min.

Bedømmelse af multimedieprodukterne

De digitale produkter fremsendes senest den 16. februar 2018, hvorefter de bedømmes af en professionel dommerkomité, som bl.a. vil lægge vægt på sammenhængen mellem indhold og udtryk.

Festivalen torsdag den 22. marts 2018

Ved festivalen præsenteres og vises produkterne. Vinderen indenfor hver kategori kåres og overrækkes en statuette; desuden vil der være andenpræmier og en særlig publikumspris.

Yderligere information

Der kan til enhver tid indhentes yderligere information om multimediefestivalen ved at maile eller besøge festivalens hjemmeside.

Tilmelding

Tilmelding til multimediefestivalen senest den 30. november 2017 til Hanne Bøgesvang, hnb@ucn.dk eller Inger Toftgaard Barrett, itb@ucn.dk.

Hent program (PDF).

Kontakt