Program 2019

Skal din klasse være nordjyske skolemestre i multimedier i foråret 2019?

Tid, sted og form

Torsdag den 11. april 2019, Læreruddannelsen, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ:

 • Indskoling om formiddagen kl. 9.00-11.30
 • Mellemtrin om eftermiddagen kl.12.00-14.30

NB Pga. ombygning kommer festivalen til at foregå i ”Nordboksen”, som kun kan rumme 200 personer ad gangen.  Det betyder, at der kan forekomme begrænsninger i antallet af deltagere og publikum. 

Indhold

Klasserne kan byder ind med multimodale besvarelser på følgende opgaver: (Hver klasse kan deltage med max. 2 produkter)

INDSKOLING

 1. Lav et tableau vivant og en viderefortælling over maleriet ”Den sårede engel” malet af Hugo Simberg i 1903. Tag stilling til, om viderefortællingen skal være oplysende, poetisk, dramatisk eller musikalsk. Giv eventuelt produktet en ny titel. Max 2 min.
   
 2. Lav en animationsfilm på baggrund af et eventyr, som I selv har skrevet. Eventyret skal handle om nogle børn, som lander på en fremmed og anderledes planet. Figurerne skal være selvfremstillede. I skal gøre jer overvejelser over brug af speak, lyd og musik. Max 2 min.
   
 3. Lav en fortælling om ulven. Produktet kan udformes som et TV-avis-indslag, en musikvideo eller et drama. Fortællingen skal foregå i et landskab med træer, en traktor eller nogle dyr. Max 2 min.

MELLEMTRIN

 1. Lav en stumfilm om en fiktiv person. Personens liv skal udspille sig inden for tidsrummet 1850–1900. Der skal arbejdes realistisk og fantasifuldt med skildringen af personens liv. Vælg en location, der passer til tiden. Forud for filmproduktionen kan der arbejdes med undersøgelse af tidsperioden, og hvordan det var at leve dengang. Vælg musik, der passer til filmens handling. Giv selv filmen en god titel. Max. 2 min.
   
 2. Lav en musikvideo om fænomenet vand. Musikvideoen skal foregå enten på/ved et vandværk, et rensningsanlæg eller ved en dam/en sø/en å. Musikvideoen skal formidle en indsigt om vand og dets betydning. Max. 2 min.
   
 3. Lav en pixelationfilm (en animationsfilm med mennesker). Filmen skal handle om redningsmænd, håndværkere eller hospitalsklovne, og hvordan en typisk dag ser ud for en af disse personer. Valget af location skal være autentisk. Brug speak og velvalgt musik til filmen. Max 2 min. Vi anbefaler at bruge Det danske Filminstituts Film-X Animation-program og vejledning. 

Bedømmelse af multimedieprodukterne

De digitale produkter fremsendes senest den 1. marts 2019, hvorefter de bedømmes af en professionel dommerkomité, som bl.a. vil lægge vægt på sammenhængen mellem indhold og udtryk.

Festivalen torsdag den 11. april 2019

Ved festivalen præsenteres og vises produkterne. Vinderen indenfor hver kategori kåres og overrækkes en statuette; desuden vil der være andenpræmier og en særlig publikumspris.

Yderligere information

Der kan til enhver tid indhentes yderligere information om multimediefestivalen ved at maile eller besøge festivalens hjemmeside.

Tilmelding

Tilmelding til multimediefestivalen senest den 30. november 2018 til Hanne Bøgesvang, hnb@ucn.dk eller Inger Toftgaard Barrett, itb@ucn.dk.

Hent program (PDF).

Kontakt