Program 2020

Skal din klasse være nordjyske skolemestre i multimedier i foråret 2020?

Tid, sted og form

Torsdag den 2. april 2020, Læreruddannelsen, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ:

  • Indskoling om formiddagen kl. 9.00-11.30
  • Mellemtrin om eftermiddagen kl.12.00-14.30

Indhold

Skoleklasser kan byder ind med multimodale besvarelser på følgende opgaver: (Hver klasse kan deltage med max. 2 produkter).

INDSKOLING

  1. Lav en billedfortælling med selvlavede figurer om et eventyr, som I selv har digtet eller læst. Fortællingen skal foregå i naturen eller i rum, som I selv laver, og skal indeholde både tekst og lyd, og I skal give produktet en god titel. Max 2 min.

  2. Lav et portræt af en person, som I godt kan lide; det kan være en kendt person, en person fra litteraturens verden eller en person, I kender fra jeres skole eller by. Portrættet skal fortælle om, hvad personen laver og hvordan vedkommende er. Tag stilling til, om portrætteringen skal være saglig, humoristisk, poetisk, musikalsk o.lign. Max 2 min.

  3. Lav en anmeldelse af en bog eller en billedfortælling, som I synes er spændende, sjov, ved-kommende eller informativ. Anmeldelsen skal være en appetitvækker til nye læsere og kan udformes som en samtale, et interview, en trailer, en reklame, et nyhedsindslag eller evt. en kombination af ovennævnte muligheder. Max 2 min.

MELLEMTRIN

  1. Lav en stumfilm om Genforeningen i 1920 og om hvordan nogle børn oplevede betydningen af den. Fortællingen skal være på én gang realistisk og fantasifuld; vælg en location, der pas-ser til tid og sted. Forud for filmproduktionen kan der arbejdes med undersøgelse af begiven-heden, og hvad der gik forud og evt. efter. Vælg musik, der passer til filmens handling. Giv selv filmen en god titel. Max. 2 min.

  2. Lav en tableau vivant over Edward Burtynsky, Dandora Landfill #3, Plastics Recycling, Nairobi, Kenya, hvor I forholder jer til plastikforureningen ved at benytte jer af både fakta og fiktion (læs evt. om dramatiseret dokumentar). Produktet kan udformes som en film eller en billedfortælling (fx et foto-slideshow) med tekst og lyd. Max 2 min. 

  3. Lav et nyhedsindslag til TV2Nord: Et kendt band – bestem selv hvilket – kommer til Aalborg og I får lejlighed til at interviewe bandet. Nyhedsindslaget skal bl.a. bestå i en præsentation af bandet, dets musik og medlemmernes oplevelse af Aalborg. Max 2 min.

Bedømmelse af multimedieprodukterne

De digitale produkter fremsendes senest den 28. februar 2020, hvorefter de bedømmes af en professionel dommerkomité, som bl.a. vil lægge vægt på sammenhængen mellem indhold og udtryk.

Festivalen torsdag den 2. april 2020

Ved festivalen præsenteres og vises produkterne. Vinderen indenfor hver kategori kåres og overrækkes en statuette; desuden vil der være andenpræmier og en særlig publikumspris.

Yderligere information

Der kan til enhver tid indhentes yderligere information om multimediefestivalen ved at maile eller besøge festivalens hjemmeside.

Tilmelding

Tilmelding til multimediefestivalen senest den 29. november 2019 til Hanne Bøgesvang, hnb@ucn.dk eller Inger Toftgaard Barrett, itb@ucn.dk.

Hent program (PDF).

Kontakt