Information om beredskab for COVID-19 på UCN

 

UCN genåbner gradvist fra 6. april

De politiske partier har indgået en aftale om genåbning af Danmark. Den betyder, at UCN gradvis genåbner for aktiviteter hurtigst muligt fra 6. april. UCN er i tæt dialog med myndighederne om de nærmere rammer, som UCN skal indrette sig efter.

UCN er forpligtet til at sikre, at der ikke er for mange kursister og studerende på campus ad gangen, og UCN skal samtidig sikre, at der – som hidtil – efterleves forskellige retningslinjer for at begrænse smittespredning på campus.

Som en del af genåbningen skal UCN kontrollere fysisk adgang til campus, så man fra tirsdag 6. april 2021 kun får adgang med dokumentation for en negativ test jf. sundhedsstyrelsens retningslinjer.

UCN Selvtest

Hvis du i forbindelse med møde eller ærinde på UCN skal dokumentere negativt testresultat, så kan du her læse mere om UCN's tilbud om selvtest. UCN vil, som supplement til andre offentlige teststeder, tilbyde mulighed for at studerende, kursister og ansatte kan foretage en covid-19 selvtest på campus under supervision.

Om vores antigentests

Vi anvender den CE-mærkede SARS-CoV-2 antigen nasal test. Testen er en antigen-test, der foretages ved næsepodning. Testen viser, om man har coronasmitte i kroppen her og nu. Vi gør opmærksom på, at en antigen-test er en anden type test end den PCR-test, der benyttes i Testcenter Danmarks tilbud, og der er forskel på de to testtypers nøjagtighed, afhængig af hvor man er i smitte- eller sygdomsforløbet.

Testresultater indrapporteres til Sundhedsmyndighederne, så de kan indgå i monitoreringen af smitteudbredelsen i Danmark.

OBS: Er du nær kontakt til en smittet eller har du symptomer på Covid, skal du lade dig teste med PCR-test i Testcenter Danmarks regi.

Følg altid retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen både før og efter en test, uanset testresultat.

Det skal du huske, når du skal testes i en af vores testcentre:
 

 • Husk, at du skal være iført mundbind, når du ankommer til testcentret
 • Husk, at du skal medbringe ID i form af sundhedskort, studiekort eller medarbejder kort
 • Husk varm påklædning. På nogle af testcentrene foregår ventetid delvist udendørs
 • Vi arbejder så hurtigt vi kan, men der kan være opleves kø og ventetid ved vores testcentre

FAQ om UCN Selvtest

Hvor og hvornår kan jeg blive testet?

UCN vil, som supplement til andre offentlige test steder, tilbyde mulighed for at studerende, kursister og ansatte kan foretage en covid-19 selvtest på campus under supervision.

Campus Hobrovej i Aalborg – testcenter åben alle hverdage kl. 7.00-10.00 & 13.00-16.00
Se kort over CHV
Campus Selma Lagerløfs Vej i Aalborg - testcenter åben alle hver dage kl. 7.00-10.00 & 13.00-16.00
Se kort over CSL
Campus Mylius Erichsens Vej i Aalborg - testcenter åben alle hverdage kl. 7.00-10.00 & 13.00-16.00
Se kort over CME
Campus Sofiendalsvej i Aalborg - testcenter åben kl. alle hverdage 7.00-10.00 & 13.00-16.00
Se kort over CSD
Campus Skolevangen i Hjørring - testcenter åben kl. alle hverdage 7.00-10.00 & 13.00-16.00
Festsalen – separat indgang til højre for hovedindgangen
Campus Lerpyttervej i Thisted - testcenter åben alle hverdage kl. 7.00-10.00
Lokale 1.0.160 – separat indgang til højre for hovedindgangen
Mere om de anvendte antigen-tests
 • En antigentest er baseret på en immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener) i prøven. Dette foregår ved at virusantigenerne fastholdes til en membran vha. antistoffer, der er specifikke mod SARS-CoV-2. Denne metode er mindre følsom end PCR, idet antigenerne ikke opformeres, men påvises direkte. Derfor kan usikkerheden meget tidligt i et smitteforløb være større end ved PCR-test. I UCN testcentre, udfører vi antigentests.
 • PCR - der står for Polymerase Chain Reaction er en meget følsom testmetode, der leder efter COVID-19 virussens RNA ved hjælp af en genetisk kædereaktion. Testen kan påvise helt ned til én enkelt viruspartikel i en slimprøve fra næsen eller halsen, idet arvematerialet fra SARS-CoV-2 opformeres i processen. Denne testmetode er derfor særligt velegnet til test tidligt i smittefasen eller sent i sygdomsforløbet (hvor antallet af viruspartikler er lavt). PCR-test udføres hos Testcenter Danmark

Vi anbefaler, at du hvis du er nær kontakt eller har symptomer på COVID-19 lader dig teste med PCR-test hos Testcenter Danmark. Tal evt. med din egen læge, hvis du er utryg.

Sådan foregår en coronatest hos UCN
 • Er du nær kontakt til en smittet eller har du symptomer på Covid-19, skal du lade dig teste med PCR-test i Testcenter Danmarks regi
 • Mød op på ét af vores testcentre. Åbningstider og evt. ventetid oplyses ovenfor
 • Husk, at du skal være iført mundbind, når du ankommer til testcentret
 • Du skal medbringe ID i form af sundhedskort, studiekort eller medarbejderkort
 • I alle UCN testcentre anvendes nasal-selvpodning under supervision.

Du udfører selvtest - sådan gennemføres testen

 1. Før podepinden 2-3 cm. ind i det ene næsebor. 
 2. Roter podepinden fire gange i ca. 15 sekunder mod næseskillevæggen og tag den derefter ud. Gentag proceduren i andet næsebor med den samme podepind. 
 3.  Placer podepinden i et rør med ekstrationsbuffer (væske). 
 4. Tryk bufferrøret sammen og omrør podepinden min. 10 gange. 
 5. Fjern herefter podepinden, mens røret trykkes sammen for at trække væsken ud af podepinden. Det er vigtigt, at røret trykkes sammen ved udtagning af podepinden for at sikre et retvisende test. 
 6. Tryk herefter hætten omhyggeligt på plads på røret. 
 7. Placér testkassetten på en flad overfalde og dryp fire dråber fra testrøret i kassettens prøvebrønd med en vinkel på 90 grader. 
 8. Aflæs testresultatet efter 15-30 minutter
 9. Hvis testen er negativ  - kan man gå videre på campus. Du skal fortsat følge myndighedernes retningslinjer.
 10. Hvis testen er inkonklusiv – gentages testen.
 11. Hvis testen er positiv -  er det vigtigt, at du med det samme isolerer dig og hurtigst muligt bestiller en opfølgende PCR-test på coronaprover.dk. En PCR-test viser, om du er smittet med en særlig virusvariant. Supervisor indringer det positive resultat samt navn, CPR nummer og telefonnummer til Styrelsen for patientsikkerhed som vil ringe til dig hurtigst muligt. Hvis de ikke får kontakt med dig inden for et par timer, opfordrer de dig til at ringe til dem hurtigst muligt på tlf. 32 32 05 11 - tast 1. Du kan ringe mellem kl. 8.00 og 22.00 alle ugens dage – også weekend.
 12. Supervisor kontakter ligeledes UCN beredsskabsgruppe, som kontakter dig med henblik på en afklaring af om der skal gennemføres kontaktopsporing på campus

Følg altid retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen både før og efter en test, uanset testresultat.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har symptomer eller er nær kontakt til en smittet?

Er du nær kontakt til en smittet eller har du symptomer på Covid, skal du lade dig teste med PCR-test i Testcenter Danmarks regi.

Følg altid retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen både før og efter en test, uanset testresultat.

Er der adgang til jeres testcentre for kørestolsbrugere?

I alle testcentre er der adgang for kørestolsbrugere. Kontakt det lokale Servicecenter for yderligere oplysninger.

Hvilke data opbevarer UCN om mig?

Når vi tester dig for COVID-19 behandler vi en række data om dig. Du vil i testcentrene blive oplyst om UCN's datasikkerhedsbehandling, hvor du kan se hvilke oplysninger vi gemmer, til hvilket formål og hvor længe.  Du kan ligeledes kontakte dit lokale servicecenter for yderligere information. 

Vi indberetter testresultaterne til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg er i tvivl om noget?

Spørgsmål om dine testresultater og spørgsmål om din sundhedstilstand rettes til din egen læge. For mere information omkring myndighedernes retningslinjer og seneste nyt, se coronasmitte.dk.  Telefonnumre til myndighedernes hotlines findes her: coronasmitte.dk/kontakt-og-hotline.

Du er også velkommen til at kontakte UCN Servicecenter på telefon: 72690000 eller på info@ucn.dk.                  

Generelle spørgsmål

For generelle spørgsmål om virussen, smitterisiko og forholdsregler anbefaler vi, at man læser de danske myndigheders informationer om coronavirus:

Se den fælles hjemmeside fra de danske myndigheder: coronasmitte.dk.

Nye studerende
Nye studerende
Information rettet mod nye studerende på UCN.
Nuværende studerende
Nuværende studerende
Information rettet mod nuværende studerende på UCN.
Medarbejdere
Medarbejdere
Information rettet mod UCN's ansatte.
Kursister
Kursister
Information rettet mod kursister på UCN.
Besøgende og samarbejdspartnere
Besøgende og samarbejdspartnere
Information rettet mod besøgende og samarbejdspartnere.
Censorer
Censorer
Information rettet mod censorer ved UCN.

Siden opdateres løbende

Denne side vil løbende blive opdateret med relevant information. Det er derfor en god idé at hold øje med den.