Information om COVID-19 til vores kursister

UCN tager ansvar for at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger – og opfordrer til, at du tager medansvar, når du opholder dig på campus
 

14. januar 2021

UCN act2learn omlægger til online aktiviteter foreløbigt frem til 7. februar 2021
 

Lige inden jul informerede vi om, at UCN act2learn forventede fysisk afholdelse af aktiviteter i januar måned, og at vi ville vende tilbage med ny information, såfremt situationen ændrede sig.

På baggrund af det aktuelle smittetryk har myndighederne skærpet anbefalingerne i forhold til gennemførelse af efter- og videreuddannelse, og UCN act2learn har derfor besluttet at omlægge undervisning og eksamener til online indtil videre frem til 7. februar.

Som studerende eller kursist ved UCN act2learn må du derfor forvente at få besked om, at din undervisning eller din eksamen bliver omlagt til online, hvis den ligger før 7. februar.

Hvis din undervisning eller eksamen på grund af sit indhold ikke kan gennemføres online (eksempelvis færdighed, laboratorie, værksted), vil vi bestræbe os på at gennemføre den fysisk inden for de gældende sundhedsfaglige retningslinjer.

For særligt tilrettelagte forløb ude på de enkelte arbejdspladser, vil vi tage initiativ til en konkret vurdering og afklaring af, hvad der er mest hensigtsmæssigt.

Hvis du som studerende skal møde op på campus, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du anvender muligheden for en gratis hurtigtest to gange inden for en uge med 3-4 dages mellemrum, inden du deltager i eksamen eller undervisning.

Vi anbefaler, at du gør brug af tilbuddet for på den måde at være med til at holde smitten nede og således gøre det muligt at genåbne hurtigst muligt.

Du kan se Region Nordjyllands information om hurtigtest her.

Vi ser frem til igen snart at kunne mødes fysisk.

I situationen med COVID-19 følger UCN Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

UCN opdaterer løbende sine retningslinjer for COVID-19 i overensstemmelse med ændringer fra myndighedernes side.

Vi beder alle i og uden for UCN om at holde sig løbende opdateret om de aktuelle anbefalinger på den fælles hjemmeside fra de danske myndigheder: coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål?

Hvis du som gæst eller som kursist/studerende på UCN’s efteruddannelser (UCN act2learn, CFU mm.) har spørgsmål vedrørende COVID-19 i forhold til UCN, er du velkommen til at kontakte teamleder Anne Lohman.

Du kan også kontakte UCN’s task force for COVID-19 på:

T: +45 72 69 00 00

E: info@ucn.dk

Siden opdateres løbende

Denne side vil løbende blive opdateret med relevant information. Det er derfor en god idé at hold øje med den.