Information om COVID-19 til vores kursister

UCN tager ansvar for at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger – og opfordrer til, at du tager medansvar, når du opholder dig på campus
 

9. april 2021

Fra tirsdag 6. april skal du have dokumentation for negativ test ved adgang til UCN-campus
 

Professionshøjskolen UCN har fået mulighed for gradvis at åbne for et vist omfang af fysiske aktiviteter og undervisning snarest muligt efter påskeferien.  

Der vil være forskel på, hvornår du som kursist og studerende vil kunne modtage fysisk undervisning på campus, og hvor meget fysisk undervisning du vil kunne få. Det afhænger af uddannelsens indhold samt forholdene på netop dit campus.  

Du vil få nærmere information fra din uddannelse. Hvis du ikke har hørt andet fra din uddannelse, skal du som hidtil deltage i onlineundervisning. 

Når undervisning omlægges tilbage fra online til fysisk fremmøde, kan du ikke regne med, at der fortsat vil være mulighed for at deltage online. 

Negativ test for at få adgang til campus

For at kunne åbne campus skal UCN fra og med 6. april 2021 sikre, at alle studerende på campus kan dokumentere og fremvise en negativ test for COVID.

Det betyder, at du: 

  • Du skal være forberedt for at kunne fremvise negativ test ved indgang til campus, hvor der vil blive etableret kontrol i forskellige tidsrum samt løbende stikprøvekontrol 
  • Du vil blive afvist ved indgangen, hvis du ikke kan fremvise dokumentation for negativ test 
  • Se kravene til en gyldig negativ test nederst på siden. Enkelte kan af særlige grunde være undtaget fra kravet om test. Disse undtagelser kan du også se nederst på siden

OBS - UCN tilbyder mulighed for selvtest. Læs mere om UCN Selvtest her.

UCN vil bestræbe sig på at udføre så effektiv en kontrol som muligt ved indgangen, men det er muligt, at der vil opstå kø på særlige tidspunkter (især morgen). Vi opfordrer dig derfor til at tage hjemmefra i ekstra god tid.  

Vi opfordrer dig også til at planlægge de nødvendige tests i ekstra god tid, så du undgår for lang ventetid ved de offentlige teststeder. 

Inde på campus vil du som hidtil skulle følge [en række retningslinjer for at undgå smittespredning]. Herud over vil du få nærmere information fra din uddannelse om, hvordan du skal forholde dig i de forskellige undervisningssituationer. 

UCN vil senere i april etablere et tilbud om superviseret selvtest ved campus. Det bliver et supplement til de offentlige teststeder. Nærmere information om dette tilbud følger snarest mulig i april. 

Vi ser frem til en gradvis genåbning af campus, og at vi sammen kan gøre det til en god og tryg genåbning. 

Krav til gyldig negativ test

Du må møde op på campus, hvis du har dokumentation for negativt testresultat, der ikke er ældre end 72 timer. 

​Hvis du har symptomer, skal du ikke komme på campus – heller ikke med et negativt testresultat.

Der vil være stikprøvekontrol ved alle de indgange, der bliver åbnet til campus hver dag fra kl. 7.00 til 15.00. 

Ved indgangene ti​l campus vil der væ​re kontrol af gyldig dokumentation ift. gældende retningslinjer. 

  • Gyldig dokumentation er: 
    • PCR-test eller quick-test, der er under 72 timer gammel 
    • Positiv COVID-19 resultat, der er under 12 uger gammel og som på fremvisningstidspunkt er mindst 14 dage gammel​​​​​​​

Vi anbefaler jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at du bliver testet, selvom du er blevet vaccineret.

Undtagelser til krav om test

  • Personer, der enten af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for Covid-19 er undtaget fra kravet om fremvisning af testresultat.
  • Symptomfrie personer, der tidligere har været smittet med Covid-19 og kan fremvise et positivt testresultat (Covid-19 påvist) ved enten en PCR-test eller en antigentest (hurtigtest) indenfor en periode på 2-12 uger fra det tidspunkt, hvor der ønskes adgang til campus

Tilhører du gruppen, der er undtaget fra kravet om fremvisning af negativt testresultat af en af ovennævnte årsager, skal du overfor UCN fremvise den fornødne dokumentation for dette.

Er du undtaget fra kravet om fremvisning af testresultat af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, vil attest fra din læge herom kunne være relevant dokumentation.

Hvis du tidligere i anden sammenhæng - eksempelvis i forbindelse med sygemelding, dispensationsansøgning eller ansøgning om tillæg af SU-klip - har fremsendt dokumentation, der også kunne være relevant i forhold til at dokumentere, at du er undtaget fra kravet om fremvisning af testresultat, vil du kunne henvise til den tidligere fremsendte dokumentation.

I situationen med COVID-19 følger UCN Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

UCN opdaterer løbende sine retningslinjer for COVID-19 i overensstemmelse med ændringer fra myndighedernes side.

Vi beder alle i og uden for UCN om at holde sig løbende opdateret om de aktuelle anbefalinger på den fælles hjemmeside fra de danske myndigheder: coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål?

Hvis du som gæst eller som kursist/studerende på UCN’s efteruddannelser (UCN act2learn, CFU mm.) har spørgsmål vedrørende COVID-19 i forhold til UCN, er du velkommen til at kontakte teamleder Anne Lohman.

Du kan også kontakte UCN’s task force for COVID-19 på:

T: +45 72 69 00 00

E: info@ucn.dk

Siden opdateres løbende

Denne side vil løbende blive opdateret med relevant information. Det er derfor en god idé at hold øje med den.