Erhvervskontakten

UCN Business og UCN Teknologi ser samarbejdet med erhvervslivet som en hjørnesten i at uddanne kompetente medarbejdere til fremtidens erhvervsliv. 

UCN Business og UCN Teknologi ønsker, at det tempo og de problemstillinger, som er aktuelle indenfor vores døre er i overensstemmelse med de reelle behov, som finder sted ude i erhvervslivet.

Alle uddannelser på UCN Business og UCN Teknologi er derfor opbygget omkring et konsekvent samarbejde med erhvervslivet, således at fremtidens dimittender er vant til at arbejde med relevante og aktuelle problemstillinger.

Her på siderne kan du finde al den information, du har brug for, hvad enten du leder efter praktikanter, vidensudveksling eller samarbejde på institutionsniveau:

Kontakt

Bianca Maria Gutsmidl
Kontaktperson

Tlf. 72 69 14 69
erhvervskontakten@ucn.dk
Kirsten Sekkelund Torndahl Thomsen
Kontaktperson
Teknologiuddannelserne
Tlf. 72 69 15 12
kst@ucn.dk