Erhvervsmentor

UCN samarbejder med erhvervslivet i at uddanne kompetente medarbejdere til fremtidens erhvervsliv. 

Mentorordningen udgør et tilbud til de studerende om at opnå et tilhørsforhold til en person i beskæftigelse, gerne inden for det af den studerende valgte specialeområde.

Erhvervskontakten har pt. erhvervsmentorer indenfor 3 områder:

Kontakt

Kirsten Sekkelund Torndahl Thomsen
Kontaktperson
Teknologiuddannelserne
Tlf. 72 69 15 12
kst@ucn.dk
Bianca Maria Gutsmidl
Kontaktperson

Tlf. 72 69 14 69
erhvervskontakten@ucn.dk