Mentor for bygningskonstruktørstuderende

Tilbud til bygningskonstruktørstuderende om et tilhørsforhold til en person i beskæftigelse.

Mentorordningen udgør et tilbud til de studerende på 4. semester på bygningskonstruktøruddannelsen om at opnå et tilhørsforhold til en person i beskæftigelse, gerne inden for det af den studerende valgte specialeområde.

I de følgende fire afsnit kan du læse formålet med ordningen, set fra tre forskellige vinkler: Uddannelsen, den studerende og erhvervsmentoren/virksomheden.

For konstruktøruddannelsen er det vigtigt, at erhvervsmentorordningen medvirker til at:

 • Skabe et klart billede af dimittendernes karrieremuligheder 
 • Etablere et netværk til erhvervsrepræsentanter og derigennem udvikle et tæt samarbejde med erhvervslivet i regionen
 • Nedbringe frafaldet på uddannelserne

For den studerende skal ordningen medvirke til at:

 • Gøre den studerende bevidst om sit fremtidige arbejdsliv 
 • Afklare fagrelaterede valg i uddannelsen 
 • Visualisere karrieremuligheder og -beslutninger 
 • Skabe kontakter og opbygge et formelt og uformelt professionelt netværk 
 • Udvikle kommunikative kompetencer 
 • Udvikle netværkskompetencer 
 • Udvikle sociale kompetencer - blive bevidst om egen adfærd 
 • Håndtere overgangen fra studium til job

For erhvervsmentoren og for dennes virksomhed skal ordningen medvirke til at:

 • Hjælpe en studerende til at udvikle sig personligt og nå sine professionelle mål 
 • Modtage nye perspektiver og faglig viden om udviklingstendenser inden for byggebranchen 
 • Stimulere virksomheden med nye ideer 
 • Træne evnen til personlig coaching og kommunikation 
 • Markedsføre egen virksomhed i forhold til kommende studerende og potentielle medarbejdere 
 • Udvide det personlige netværk gennem mødet med andre mentorer

Uddannelsen faciliterer det første år mellem mentor og studerende med opstarts -, midtvejsevaluerings - og slutevaluerings-seminarer. Herefter styrer parterne selv deres samspil.

Udvidelse af mentorordning

Efter succesen med mentorordningen på bygningskonstruktøruddannelsen er flere uddannelser så småt begyndt at arbejde videre med mentortankegangen, der udover at styrke de studerende på forskellig vis i deres uddannelsesforløb, også er medvirkende til at skabe tætte relationer mellem UCN Business og UCN Teknologi og erhvervslivet.

Kontakt

Kirsten Sekkelund Torndahl Thomsen
Kontaktperson
Teknologiuddannelserne
Tlf. 72 69 15 12
kst@ucn.dk
Bianca Maria Gutsmidl
Kontaktperson

Tlf. 72 69 14 69
erhvervskontakten@ucn.dk