Praktik

Et praktikforløb kan ses som en mulighed for både virksomheder og studerende

Ønsker du en praktikant?

Med baggrund i UCN Business og UCN Teknologis uddannelses set-up med erhvervslivet som hjørnesten har den studerende mulighed for at komme ud i erhvervslivet gennem praktik og projektskrivning. Et praktikforløb er typisk af 3 måneders varighed, men kan på enkelte uddannelser kombineres med et trainee forløb og derved samlet vare 1 år.

Hvorfor ansætte en praktikant?

Baggrunden for at anvende en praktikant kan være mange, fx:

  • Den studerende/praktikanten er en ekstra ressource, der kan indgå i de daglige arbejdsopgaver 
  • Den studerende/praktikanten kan foretage analyser indenfor fagområdet og vil typisk også skulle udarbejde et projekt under opholdet
  • Den studerende/praktikanten kan assistere ved udformning og afholdelse af aktiviteter i virksomheden

Aflønning

Den studerende modtager SU under praktikforløbet. Dog bør virksomheden ikke betragte dette som gratis arbejdskraft til ”alt-mulig-opgaver”, da UCN stiller krav om faglig relevans samt engagement og åbenhed fra virksomhedens side.

Målet er at skabe en ”win-win situation” for virksomheden og den studerende, således at satte læringsmål opnås under praktikopholdet samtidig med en reel arbejdsindsats til gavn for virksomheden.

Fortrolighed

Når du indgår i et samarbejde omkring praktik, vægtes fortrolighed højt. Alle studerende kan derfor udfylde en samarbejds- og fortrolighedserklæring inden påbegyndelse af samarbejdet, såfremt det ønskes. 

Praktikforløb på den enkelte uddannelse

I praktikoversigten kan du se, hvornår der er mulighed for at få en studerende i praktik på de enkelte uddannelser.

Praktikmodeller

På UCN Business og UCN Teknologi benyttes forskellige praktikmodeller, hvilket betyder, UCN Business og UCN Teknologi i langt højere grad kan imødekomme de ønsker og behov, som erhvervslivet stiller:

Arbejdspladspraktik

Den klassiske og mest kendte praktikform, hvor den studerende fysisk er placeret hos praktikvirksomheden og indgår i virksomhedens daglige arbejde. Forventningerne er, at den studerende får tildelt en fysisk arbejdsplads på virksomheden med alt, hvad det indebærer. Arbejdstiden er på lige vilkår med virksomhedens øvrige ansatte.

Projektorienteret praktik

Den projektorienterede praktik udgør et praktikforløb, hvor den studerende samarbejder med en offentlig eller privat virksomhed om løsningen på en problemstilling, som virksomheden og den studerende definerer i fællesskab. Her er der ikke lagt op til, at den studerende skal være fysisk til stede på virksomheden hver dag. Der kan fx være tale om kortere forløb på virksomheden, møder, mailkorrespondance med videre.

Delt praktik mellem 2 virksomheder

Inden for de projektorienterede praktikforløb er det også en mulighed, at to praktikvirksomheder samarbejder om at oprette et praktikforløb for en eller flere studerende. Dette kan fx være en idé, hvis én virksomhed kan levere en case, og en anden virksomhed kan levere en specifik knowhow. Det kan også være en offentlig og en privat virksomhed, der går sammen i et partnerskab. Her er det centralt, at snitfladerne mellem de to virksomheder klargøres, hvilket kan fastlægges i en praktikkontrakt, så det er klart, hvilke ansvarsområder de to virksomheder hver især påtager sig over for den eller de studerende.

Virtuel praktik

Den virtuelle praktik er kendetegnet ved inddragelse af digitale medier som omdrejningspunktet. Virtuel praktik giver den studerende mulighed for at samarbejde med virksomheder online, der rent geografisk er placeret i udlandet. Forventningerne til en virtuel praktik består i, at der løbende er en dialog via mail, skype etc. Selve praktikkens indhold aftales mellem virksomheden og den studerende for at sikre, at den er i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Kontakt os

Såfremt du ønsker at anvende en praktikant i din virksomhed, kan du kontakte os, og din forespørgsel vil blive formidlet videre til relevante studerende. Du bedes indsende en kort beskrivelse af de arbejdsområder, som du ønsker bliver berørt under den studerendes praktikophold.

Du kan også få uddybet krav til praktikophold hvis du kontakter Erhvervskontakten. I et praktikophold gør der sig nogle specifikke krav gældende i forhold til den læring som skal finde sted.

Kontakt

Charlotte Heigaard Jensen
Kontaktperson
Teknologiuddannelserne
Tlf. 72 69 13 37
chje@ucn.dk