Samarbejde

UCN er med til at facilitere samarbejde på case-, hovedopgave-, semester- eller institutionsniveau.

Cases, projekter og hovedopgave

Alle uddannelsesretninger på UCN Business og UCN Teknologi beskæftiger sig med problemstillinger fra erhvervslivet. Dette finder specielt sted i forbindelse med afsluttende semesterprojekter, i cases og ikke mindst den afsluttende hovedopgave.

Problemstillingen tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling i den enkelte virksomhed og skal godkendes af en vejleder fra UCN Business og UCN Teknologi , således at den studerende beskæftiger sig med en problemstilling, der har tilknytning til studiets læringsmål.

Ved at indgå i et samarbejde får virksomheden mulighed for at få løst nogle af de opgaver, der ellers ikke er tid og overskud til. Samtidig tilegner den studerende sig viden og kompetencer indenfor aktuelle problemstillinger i den enkelte virksomhed.

Hvis samarbejdet opleves som værende vellykket for både virksomheden og den studerende, ender det ofte med en senere ansættelse. Der er derfor tale om en god profileringsmulighed for begge parter.

Samarbejde på semester og institutionsniveau

For UCN Business og UCN Teknologi er et tæt samarbejde med erhvervslivet af største betydning. UCNs dimittender skal matche de behov, der er aktuelle, og ambitionen er at levere dimittender, der til fulde lever op til de forventninger og ønsker kommende arbejdsgivere har.

For at kunne udvikle og praktisere uddannelsesforløb, som kan leve op til denne ambition, er UCN Business og UCN Teknologi på institutionsniveau meget interesseret i at iværksætte løbende initiativer med inddragelse af virksomheder.

Uddannelsesudvalg - udvikling af vores uddannelser

Vil jeres virksomhed være med til at skabe fremtidens dimittender?

UCN afholder møder og aktiviteter i uddannelsesudvalgene 2-3 gange årligt. Gennem disse udvalg opnår UCN Business og UCN Teknologi et tæt samspil med de tilknyttede virksomheder, og derfor er der en rigtig god mulighed for, at netop jeres virksomhed kan få lov til at sætte præg på fremtidens medarbejdere.

Bliv gæsteforlæser eller timelærer

Som et spændende supplement til undervisningen anvender UCN Business og UCN Teknologi også gæsteforelæsere, som kan sætte supplerende perspektiver på den undervisning, der finder sted i hverdagen.

Er du en spændende fortæller med høj faglighed, og kunne du tænke dig at blive gæsteforelæser, kan du kontakte os via oplysningerne nedenfor.

Kontakt os

UCN hører derfor meget gerne fra jeres virksomhed, hvis I har lyst til at indgå i udviklingen af UCN Business og UCN Teknologi.

Kontakt

Bianca Maria Gutsmidl
Kontaktperson

Tlf. 72 69 14 69
erhvervskontakten@ucn.dk
Kirsten Sekkelund Torndahl Thomsen
Kontaktperson
Teknologiuddannelserne
Tlf. 72 69 15 12
kst@ucn.dk