Mentor på bygningskonstruktøruddannelsen

Bliv mentor for en studerende på bygningskonstruktøruddannelsen.

Mentorordningen udgør et tilbud til de studerende på 4. semester på bygningskonstruktøruddannelsen om at opnå et tilhørsforhold til en person i beskæftigelse, gerne inden for det af den studerende valgte specialeområde.

I de følgende fire afsnit kan du læse formålet med ordningen, set fra tre forskellige vinkler: Uddannelsen, den studerende og erhvervsmentoren/virksomheden.

For konstruktøruddannelsen er det vigtigt, at erhvervsmentorordningen medvirker til at:

 • Skabe et klart billede af dimittendernes karrieremuligheder 
 • Etablere et netværk til erhvervsrepræsentanter og derigennem udvikle et tæt samarbejde med erhvervslivet i regionen
 • Nedbringe frafaldet på uddannelserne

For den studerende skal ordningen medvirke til at:

 • Gøre den studerende bevidst om sit fremtidige arbejdsliv 
 • Afklare fagrelaterede valg i uddannelsen 
 • Visualisere karrieremuligheder og -beslutninger 
 • Skabe kontakter og opbygge et formelt og uformelt professionelt netværk 
 • Udvikle kommunikative kompetencer 
 • Udvikle netværkskompetencer 
 • Udvikle sociale kompetencer - blive bevidst om egen adfærd 
 • Håndtere overgangen fra studium til job

For erhvervsmentoren og for dennes virksomhed skal ordningen medvirke til at:

 • Hjælpe en studerende til at udvikle sig personligt og nå sine professionelle mål 
 • Modtage nye perspektiver og faglig viden om udviklingstendenser inden for byggebranchen 
 • Stimulere virksomheden med nye ideer 
 • Træne evnen til personlig coaching og kommunikation 
 • Markedsføre egen virksomhed i forhold til kommende studerende og potentielle medarbejdere 
 • Udvide det personlige netværk gennem mødet med andre mentorer

Uddannelsen faciliterer det første år mellem mentor og studerende med opstarts -, midtvejsevaluerings - og slutevaluerings-seminarer. Herefter styrer parterne selv deres samspil.

Kontakt

Søren Bülow Nissen
Mentorvejleder

Tlf. 72 69 15 28
sbn@ucn.dk
Jannie Dodensig Madsen
Mentorvejleder

Tlf. 72 69 15 13
jlma@ucn.dk