Mentor på it-uddannelserne

Bliv mentor for en studerende på en af vores it-uddannelser.

Mentorordningen er et tilbud til udvalgte studerende på Datamatiker, IT-Teknolog, professionsbachelor i Softwareudvikling og professionsbachelor i Webudvikling.

De overordnede rammer

Mentor og studerende (mentee) forpligter sig til at afvikle minimum 2 møder pr. semester. Der afholdes et årligt netværksmøde blandt mentorerne.

Hvem gavner mentorordningen?

For IT Uddannelserne er det vigtigt, at mentorordningen gavner både uddannelsen, den studerende og mentoren/virksomheden set ud fra nedenstående perspektiver:

FOR UDDANNELSEN

 • ”Uddannelse i virkeligheden” sker på basis af faglighed (UCN) og brancheviden (mentor) Etablering af netværk til erhvervslivet
 • Udbygning af samarbejde mellem UCN og erhvervslivet

FOR DEN STUDERENDE

 • Øge bevidstheden om det fremtidige arbejdsliv
 • Forøge kendskab til branchen
 • Styrke mulighederne for efterfølgende job
 • Skabe kontakter til erhvervslivet
 • Udvikle sin professionelle identitet

FOR ERHVERVSMENTOREN

 • Hjælpe de studerende til at udvikle sig personligt og nå professionelle mål
 • Få nyeste viden inden for branchen, forskning og udvikling
 • Mulighed for at få indflydelse på udvikling af uddannelsen
 • Markedsføring af virksomhed i forhold til kommende studerende og potentielle medarbejdere
 • Udvide det faglige netværk gennem mødet med andre mentorer
Hvordan fungerer mentorordningen?

På studiet kan de studerende ansøge om deltagelse i mentorordningen. På baggrund af udsagn om faglige og personlige interesser fra både de studerende og mentorerne matcher vi herefter studerende og mentor, så der så vidt muligt er sammenfald mellem deres interesser.

Hvad er mentors rolle?

Som mentor støtter du de studerende i deres faglige og personlige udvikling gennem deres studie.

Din rolle vil bl.a. være at:

 • Sparre med den studerende vedrørende faglige udfordringer, mål og karriereønsker
 • Udvide den studerendes netværk
 • Give den studerende et bredt indblik i din branche og virksomhed og i de krav og ønsker erhvervslivet har til dem
 • Inspirere den studerende til at dygtiggøre sig

Du må meget gerne dele ud af dine egne erfaringer. Et godt mentorforhold baserer sig på, konstruktiv dialog mellem mentor og mentee.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke er meningen, at mentor skal hjælpe den studerende med at løse opgaver og skrive projekter. En mentoraftale er ikke ensbetydende med en efterfølgende praktikaftale.

Hent brochuren om erhvervsmentornetværket 

Hvad er den studerendes rolle?

Den studerende har naturligvis et stort ansvar for, at mentor-forholdet kommer til at fungere tilfredsstillende. Vi forventer, at de studerende er interesseret i at blive udfordret personligt og fagligt, og at de selv tager initiativ til møder med mentor og forbereder sig grundigt forud for møderne. For den studerende er det vigtigt, at de er åbne, hvad angår deres behov og forventninger, og at de er villige til at være selvkritiske og tage imod råd og vejledning fra mentor.

Desuden opfordres de studerende til løbende at forholde sig til, hvordan de bruger deres mentor bedst muligt.

Hvad får du ud af at være mentor?

Rollen som mentor er ulønnet, og værdien er at relationen mellem studerende og virksomhed skaber merværdi for begge parter.

 • Gennem samtalerne med de studerende og dit arbejde med mentorrollen vil du forhåbentlig også opleve en personlig og faglig udvikling, som kan gavne dig og din virksomhed
 • Du får nye faglige perspektiver og ny viden om udviklingstendenser inden for dit fag
 • Du bliver stimuleret til at tænke nyt og kreativt i samspillet med den studerende
 • Gennem kontakten med andre mentorer får du mulighed for at udvide dit eget netværk
Det praktiske vedrørende mentorordningen

Rollen som mentor er i princippet åben for alle.

Vi forventer imidlertid af vores mentorer, at de yder en indsats for vores studerende. Derfor tillader vi os at stille nogle krav til dig som mentor. At du er aktiv på det danske eller det internationale arbejdsmarked, og at du har et godt fagligt netværk. At du er beskæftiget inden for branchen. Dernæst må du have tid, lyst og overskud til at gå ind i arbejdet med at støtte de studerende i at udvikle sig personligt og professionelt. Du vil dertil figurere på UCN’s hjemmeside som mentor.

Når vi har matchet dig med en studerende, er første skridt, at alle studerende og deres mentorer mødes til et fællesmøde. Dette vil ligge i februar måned, I vil få en indbydelse, så snart datoen er fastlagt.

Kontakt

Thomas Christiansen
Mentorvejleder

Tlf.: 72 69 15 52
thch@ucn.dk