Projektforslag fra virksomheder og institutioner

Få overblik over projektforslag indenfor hovedområderne

Har du et projektforslag indenfor et af hovedområderne, kan du indsende det via denne formular til projektforslag.

Nedenfor kan du tilgå tilgængelige projektforslag indenfor hovedområderne:

Business

Semtek - produktion og salg af unikt hjælpe-værktøj

Business | Teknologi

Organisation Semtek
Kontaktperson Gitte Kjærgaard
Opstart 07-10-2017
Deadline14-10-2018
Semtek har skabt et unikt produkt, som er hjælpeværktøj. Produktet skal industrialiseres. samtidigt skal der være stor fokus på salg og økonomi af produktet.. (konstruktion, brugervejledning, dokumentation, risikovurdering, salgsmateriale)

Dataindsamling og analyse

Business

Organisation Hallerne i Brønderslev
Kontaktperson Rasmus Pedersen
Opstart 01-10-2017

Deadline01-02-2018
Projektbeskrivelse: Hvordan kommer vi i kontakt med vores kunder. Hvad er deres præferencer, og hvad syntes de om besøget hos os. Udarbejdelse af spørgeskemaer og analyse af den indsamlede data.

Vejen fra ordre til faktura

Business

Organisation Lillegården El A/S
Kontaktperson Jens Bjørn
Opstart 01-09-2017

Deadline01-07-2018
Arbejdsgange og tidsforbrug ifm. oprettelse og videregivelse af ordre, rapportering fra medarbejdere, behandling af data, færdiggørelse af faktura mv. - forbedring af arbejdsgange - nye idéer til rapportering - tidsbesparende tiltag

Online markedsføring og salg

Business

Organisation Daneo
Kontaktperson Andreas Kvist Fredberg
Opstart 01-06-2017
Deadline01-06-2018
Indgå i et inspirerende og motiverende team med mulighed for dyb indsigt i virksomheden. Hjælp med at afsøge B2B-market og lav målrettet markedsføring og salg til den undersøgte målgruppe. Der stilles gerne flere midler til rådighed.

Online markedsføring og salg

Business

Organisation Daneo
Kontaktperson Andreas Kvist Fredberg
Opstart 01-06-2017
Deadline01-06-2018
Indgå i et inspirerende og motiverende team med mulighed for dyb indsigt i virksomheden. Hjælp med at afsøge B2B-market og lav målrettet markedsføring og salg til den undersøgte målgruppe. Der stilles gerne flere midler til rådighed.

Online markedsføring og salg

Business

Organisation Daneo
Kontaktperson Andreas Kvist Fredberg
Opstart 01-06-2017
Deadline01-06-2018
Indgå i et inspirerende og motiverende team med mulighed for dyb indsigt i virksomheden. Hjælp med at afsøge B2B-market og lav målrettet markedsføring og salg til den undersøgte målgruppe. Der stilles gerne flere midler til rådighed.

Facebook for UCN Innovation

Business | Teknologi

Organisation UCN
Kontaktperson Anni Stavnskær Pedersen
Opstart 13-04-2017

Deadline13-04-2018
Ideer til udvikling af UCN Innovations markedsføring på Facebook af de mange innnovative tiltag i UCN. Hvilke nye strategier kan anvendes for, at udbygge de eksisterende tiltag?

Cloud-City. Spritfabrikken. Sustainability as pop-up learning

Business | Pædagogik | Sundhed | Teknologi

Organisation JKInnovation
Kontaktperson Jens Kruhøffer
Opstart 01-04-2017

Deadline01-06-2018
UCN eksperimentarium skal facilitere udfordrings- og forundringsbaseret undervisning og forskning, hvor UCN indgår i samskabelsesprojekter med eksterne aktører- Vær med til, at skabe rammerne omkring dette.

Optimering af interne forretningsgange

Business

Organisation Tømmergården A/S 10 Forretninger
Kontaktperson Gitte Kjærgaard
Opstart 14-03-2016

Deadline14-07-2018

​Tømmergården A/S er en koncern med i alt 10 byggemarkeder under XL-kæden geografisk fordelt over det midtjyske område. Tømmergården er vokset igennem opkøb af forretninger igennem de seneste år. Dette skaber en række muligheder og udfordringer i forhold til ensretning af interne forretnings- og arbejdsgange.

Virksomheden ønsker at få nye øjne på udvalgte interne arbejds- og forretningsgange med henblik på at ensrette disse og amtidig optimere dem således at opgaverne er placeret de bedste steder for organisationen set under en helhed.

Man ønsker således at frigøre så meget tid og ressourcer hos f.eks. de salgsrettede medarbejdere som muligt til deres primære kunderettede opgaver, samtidig med at der sikres en nødvendig, enkelt og smart arbejdsgang fra disse til organisationens Backoffice.

Styrkelse af Rerons profil - markedsføring

Business

Organisation Reron
Kontaktperson Gitte Kjærgaard
Opstart 15-03-2016

Deadline15-03-2018

​Reron er specialist i nedgravning af fiber- og lyslederkabler. Virksomheden har en stærk position på dette specialiserede marked og arbejder i det meste af Jylland. Virksomheden beskæftiger i øjeblikket ca. 30 medarbejdere. For Reron er kvalitet, præcision og handlekraft afgørende for at alle projekter altid afleveres til tiden. Reron har således en stærk intern bevidsthed omkring virksomhedens værdier og måde at arbejde på. Virksomhedens faste kunder kender disse værdier og sætter stor pris på disse, hvilket i dag skaber 95 % af virksomhedens salg – gensalg og mersalg til eksisterende kunder.

Reron ønsker at styrke den eksterne profilering af det virksomheden står for, såvel på hjemmesiden som på virksomhedens materiel og ansigt i ”marken”. De er åbne overfor alternative forslag og ønsker at få nye øjne på muligheder for at optimere den nuværende kommunikation i stort som småt.

Pædagogik

implementering af lærings- og udvikling teori i ikke-pædagogisk uddannet personalegruppe

Pædagogik

Organisation Lille Vildmose Produktionsskole
Kontaktperson Mette Thøgersen
Opstart 01-01-2018

Deadline01-07-2018
Vi er en produktionsskole med flere forskellige faggrupper. Her er brug for viden om lærings- og udviklingsteori til personalegruppen som ikke er pædagogisk uddannet. Viden kan tillæres personalegruppen på flere forskellige måder.

Affalds(brugs)kunst

Pædagogik

Organisation Hjørring Kommune / AVV
Kontaktperson Karoline Hughes
Opstart 01-08-2017

Deadline01-10-2018
Hvad kan der laves af kreative projekter med plastik, metal og papir-affald? Og hvilke målgrupper kan arbejde med hvad i både børnehave og skole.

Musicalprojekt om affald

Pædagogik

Organisation Hjørring Kommune / AVV
Kontaktperson Karoline Hughes
Opstart 01-08-2017

Deadline01-10-2018
Med udgangspunkt i kreativt oplæg fra Hjørring Kommune med historie om affaldshåndtering lægges der op til et musikalsk samarbejde med en historie der omhandler affald og affaldssortering. Det bliver muligt at bruge ”Sorteringsbillen”, det rullende infokø

Dynamikker i personalegrupper

Pædagogik

Organisation Botilbud Vikingevej
Kontaktperson Sisse Christensen
Opstart 01-04-2017

Deadline01-04-2020
Hvad skal der til for at skabe en god dynamik i en personalegruppe og understøtte et godt arbejdsmiljø? Vi har blandt andet arbejdet en del med social kapital.

Selv- og medbestemmelse

Pædagogik

Organisation Botilbud Vikingevej
Kontaktperson Sisse Christensen
Opstart 01-04-2017

Deadline01-04-2020
Borgeren er herre i eget hjem og har selvbestemmelse. Alligevel har de ofte brug for vores hjælp og kan have svært ved at tage beslutninger selv. Hvad er vores opgave ift selv og medbestemmelse?

At danne gode relationer på botilbud

Pædagogik

Organisation Botilbud Vikingevej
Kontaktperson Sisse Christensen
Opstart 01-04-2017

Deadline01-04-2020
Det er vigtigt at pædagogen skaber en god relation til borgerne i botilbud. Hvordan skaber man en god relation? Hvad er en god relation? Hvad er rigtigt og forkert ift at skabe en god relation? Er der nogen 'regler' for hvordan man skaber en god relation?

Cloud-City. Spritfabrikken. Sustainability as pop-up learning

Business | Pædagogik | Sundhed | Teknologi

Organisation JKInnovation
Kontaktperson Jens Kruhøffer
Opstart 01-04-2017

Deadline01-06-2018
UCN eksperimentarium skal facilitere udfordrings- og forundringsbaseret undervisning og forskning, hvor UCN indgår i samskabelsesprojekter med eksterne aktører- Vær med til, at skabe rammerne omkring dette.
Sundhed

Fødsel: Stimulation efter primær vandafgang

Sundhed

Organisation Aalborg Universitets Hospital
Kontaktperson Jeanette Villum Andersen
Opstart 01-06-2017
Deadline01-07-2018
Det er relevant at se nærmere på, hvornår man sætter kvinder i gang efter PROM. I Ystad er proceduren helt anderledes og tal herfra kan skaffes til sammenligning af danske tal for at undersøge om der kunne være evidens for at diskutere/ændre proceduren.

Cloud-City. Spritfabrikken. Sustainability as pop-up learning

Business | Pædagogik | Sundhed | Teknologi

Organisation JKInnovation
Kontaktperson Jens Kruhøffer
Opstart 01-04-2017

Deadline01-06-2018
UCN eksperimentarium skal facilitere udfordrings- og forundringsbaseret undervisning og forskning, hvor UCN indgår i samskabelsesprojekter med eksterne aktører- Vær med til, at skabe rammerne omkring dette.
Teknologi

2 meter højt byskilt til markedsføringsbrug

Teknologi

Organisation BusinessAalborg
Kontaktperson Peter Bertelsen
Opstart 15-01-2018

Deadline31-03-2018
Vi vil gerne have hjælp til at designe og måltegne et AALborg byskilt, der skal bruges til markedsføring forskellig steder i byen. Der kunne med fordel komme både nogle grafisk/design samt bygningskonstruktør studerende ind over.

Semtek - produktion og salg af unikt hjælpe-værktøj

Business | Teknologi

Organisation Semtek
Kontaktperson Gitte Kjærgaard
Opstart 07-10-2017
Deadline14-10-2018
Semtek har skabt et unikt produkt, som er hjælpeværktøj. Produktet skal industrialiseres. samtidigt skal der være stor fokus på salg og økonomi af produktet.. (konstruktion, brugervejledning, dokumentation, risikovurdering, salgsmateriale)

Udvikling af miljøet på Sct. Laurenitii Centeret, Skagen der understøtter at ældreboligerne bliver mere attraktive

Teknologi

Organisation Frederikshavn kommune - Center for social- og sundhedsmyndighed samt Center for sundhed og pleje
Kontaktperson Suzanne Kogsbøll
Opstart 15-08-2017
Deadline31-01-2018
Udfordringer med udlejning af specifikke ældreboliger i Skagen, medfører udgifter på ca. 1 mio. pr. år. Hvordan gøres boliger attraktive, skabe liv og byder ind og udnytter potentialerne, således at det bliver mere attraktivt at flytte ind.

App til registrering i erafaringsskema for jordemoderstuderende

Teknologi

Organisation UCN, Jordemoderuddannelsen
Kontaktperson Githa Cajus
Opstart 15-05-2017

Deadline15-05-2020
I klinisk uddannelse i jordemoderuddannelsen skal de studerende jf.EU-direktiv have et vist antal

Facebook for UCN Innovation

Business | Teknologi

Organisation UCN
Kontaktperson Anni Stavnskær Pedersen
Opstart 13-04-2017

Deadline13-04-2018
Ideer til udvikling af UCN Innovations markedsføring på Facebook af de mange innnovative tiltag i UCN. Hvilke nye strategier kan anvendes for, at udbygge de eksisterende tiltag?

Cloud-City. Spritfabrikken. Sustainability as pop-up learning

Business | Pædagogik | Sundhed | Teknologi

Organisation JKInnovation
Kontaktperson Jens Kruhøffer
Opstart 01-04-2017

Deadline01-06-2018
UCN eksperimentarium skal facilitere udfordrings- og forundringsbaseret undervisning og forskning, hvor UCN indgår i samskabelsesprojekter med eksterne aktører- Vær med til, at skabe rammerne omkring dette.

AAU Case Competition

Teknologi

Organisation AAU Case Competition
Kontaktperson Kenneth
Opstart 01-06-2016

Deadline01-06-2018

​Du kan være med til at skabe Aalborgs første og største nationale case competition i samarbejde med AAU Innovation og Aalborg universitet. AAU Case Competition er en nyopstarted studenterdrevet organisation, der skal drive Aalborg Universitets kommende Case Competitions for studerende. En Case Competition er en mulighed for at få indsigt i erhvervslivet og dets udfordringer. Formålet er at lade studerende bruge deres teoretiske færdigheder, viden og kompetencer på et møde med "den virkelige verden" med et eksempel, der er udarbejdet i samarbejde med en dansk virksomhed.

Dit CV og dine kompetencer får stadig større betydning i jagten på drømmejobbet. Vi søger en engageret frivillig studerende til at baretage grafiske og kommunikationsfaglige opagver. Den frivillige stilling vil primært bestå i at udarbejde grafisk materiale til markedsføring, stå for en del af det kommunikative arbejde bag AAU Case Competition og varetage samt opdatere vores hjemmeside.

Vi forventer:

- at du er i gang med din grafiske uddannelse

- at du er engageret og har mod på at være med i opstartsfasen af et spændende projekt med stort potentiale

- at du har kendskab til at arbejde med programmer, der kan udarbejde grafisk materiale til markedsføring

- at du har kendskab til at arbejde med redigering og opdatering af hjemmesider i WordPress

Som frivillig ved AAU Case Competition får du en unik mulighed for at sætte dit præg på en nystartet organisation og til at opnå kompetencer inden for dit felt. Derudover vil du være med til at opstarte en organisation med store ambitioner, støttet af universitetet.

Et fusionsoplæg for tre varmeværker

Teknologi

Organisation Sdr. Herreds Kraftvarmeværk
Kontaktperson Gitte Kjærgaard
Opstart 12-03-2016

Deadline14-06-2018

​På Mors er der nogle særlige spændende forudsætninger for at se med nye øjne på den strategiske energiplanlægning for hele øen. Området udmærker sig ved en god, overskuelig og samtidig velafgrænset geografi. Der er oplagte gevinster at hente i forhold til en omlægning af den nuværende struktur med tre varmeværker af meget forskellige størrelser. Noget er privat, noget offentlig, hvilket sætter særlige dagsordner og krav til projektet.

Der er tale om et projekt, der rummer flere vinkler og faser, hvorfor den endelige opgavedefinering skal ske i samarbejde med de konkrete studerende og deres kompetencer.

Et projekt vil skulle bidrage til at finde løsninger og gevinstpotentialer indenfor såvel det administrative, det tekniske, det forsyningsmæssige (herunder ejerskabet) i forbindelse med en sammenlægning af de tre. Potentialet er stort og tankerne er modnet således at et konkret forberedende arbejde kan påbegyndes. Der er et udbredt ønske om at bruge lejligheden til at tænke nyt og anderledes.

Kontakt

Anni Stavnskær Pedersen
Innovationskonsulent

Tlf. 72 69 04 86
ucnlink@ucn.dk

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger