Om UCN Uddannelsesklinik

På UCN har de fem sundhedsfaglige uddannelser i fællesskab etableret en uddannelsesklinik.

Formålet med etablering af UCN Uddannelsesklinik er:

  • at øge interprofessionel læring og praksissamarbejde
  • at understøtte de studerendes læring i forhold til kvalitet, relevans og effektivitet af sundhedsydelser i det danske sundhedssystem.

Det overordnede formål er at initiere en aktivitet der kan styrke de studerendes muligheder for at vedligeholde og videreudvikle ovenstående kompetencer samt skabe et læringsrum med fokus på feed-forward, feed-back og refleksion over egen praksis med udgangspunkt i en patientsituation med stor transfer fra uddannelseskonteksten til praksiskonteksten.   

Uddannelsesklinikken inviterer det omgivende samfund til samarbejde med UCN´s studerende og medarbejdere. Det omgivende lokalsamfund kan være repræsentanter fra eksempelvis interesseorganisationer, virksomheder, institutioner, producenter og borgere. På den måde vil der kunne ske en brobygning til praksis med fælles læring og udvikling som mål.