Udbud og indkøb

UCN annoncerer aktuelle udbud på denne side

EU-udbud med forhandling vedrørende IT-produkter samt relaterede serviceydelser for University College Nordjylland (UCN)

Med henblik på at styrke kerneforretningen, ønsker UCN at indgå en rammeaftale med én (1) leverandør vedrørende levering af PC'er, skærme, dockingstationer, mobiltelefoner, løst IT-udstyr samt en række dertil hørende IT-relaterede serviceydelser (as-a-service).

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med udbudslovens § 61 (LOV nr. 1564 af 15/12/2015) og består af følgende to faser:

  • prækvalifikationsfase
  • tilbuds- og forhandlingsfase   

Udbudsmaterialet

Udbuddet gennemføres i den elektroniske udbudsløsning TenderKONNECT, hvor udbudsmaterialet er frit tilgængeligt for alle interesserede virksomheder via følgende link: 

https://tender.konnect.dk/invite/9

Det er gratis for ansøgere og tilbudsgivere at anvende TenderKONNECT.

Frist for aflevering af ansøgning

Ansøgningen skal være uploadet i TenderKONNECT senest den 12.12.2017, kl. 12.00.

Såfremt ansøgningsfristen måtte blive ændret i løbet af udbudsprocessen, ville dette fremgå i TenderKONNECT.

Spørgsmål og svar

UCN opfordrer ansøgere/tilbudsgivere til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Alle henvendelser og spørgsmål sendes via spørgsmål & svarfunktionen i TenderKONNECT i henhold til tidsfristerne i udbudsbetingelsernes punkt 1.6 – Vejledende tidsplan.

Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt i anonymiseret form.

Kontakt

Steffen Kaasgaard Zaugg
Indkøbsansvarlig

Tlf. 72 69 01 17
stz@ucn.dk

Besvarer spørgsmål vedrørende udbud og indkøb.

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger