Udbud og indkøb

UCN annoncerer aktuelle udbud på denne side

Alle relevante dokumenter, herunder supplerende oplysninger, rettelsesblade og svar på indkomne spørgsmål vil være at finde på denne side.

Du opfordres til løbende at holde øje med evt. nye dokumenter, da det er dit ansvar at holde dig orienteret omkring supplerende oplysninger.

 

University College Nordjylland søger cateringoperatør til kantinen i Thisted

UCN Thisted søger pr. 1. januar 2018 en engageret cateringoperatør til at drive kantinen på Campus Lerpyttervej.

UCN har ca. 300 studerende og 35 ansatte, og kantinen har hidtil genereret en omsætning på kr. 1,6 mio. ekskl. moms (2016 tal).

Kantinen producerer morgenmad og frokost til UCN's studerende og ansatte samt leverer forplejning til kurser og møder, der afholdes på adressen. Der kan være enkelte aftenarrangementer hos UCN, hvortil kantinen skal levere.

Kantinen holder åbent på hverdage august til juni – begge inklusive. Det nærmere omfang aftales for et år ad gangen.

UCN har valgt at finde den kommende cateringoperatør ved i første ombæring at invitere alle interesserede til et samlet informationsmøde den 21. september 2017 kl. 17.00-18.00 på adressen:

University College Nordjylland
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Her får interesserede lejlighed til at besigtige de fysiske faciliteter, og UCN orienterer om processen og hvorledes forløbet vil være, herunder hvad et tilbud skal indeholde. 

Efter informationsmødet skal de, der stadig er interesserede i opgaven, tilkendegive deres interesse, og disse vil få udbudsmaterialet tilsendt.

UCN har lavet udbudsmaterialet således, at selve tilbuddet bliver så enkelt at lave som muligt og en del heraf vil være baseret på dialogmøder.

Der vil være mulighed for også at stille spørgsmål efter informationsmødet, og der vil være god tid til at udarbejde tilbuddet.

Hvis du/I er interesserede i at deltage i informationsmødet og høre mere om opgaven og processen mm.  skal tilmelding ske til Kantinemægleren, Helle Knudsen på hlk@kantinemaegleren.dk senest den 20. september 2017.

 

Kontakt

Steffen Kaasgaard Zaugg
Indkøbsansvarlig

Tlf. 72 69 01 17
stz@ucn.dk

Besvarer spørgsmål vedrørende udbud og indkøb.

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger