Tilbud til flygtninge og familiesammenførte

Her på siden finder du oplysninger om UCN's uddannelsestilbud til brug for integration af flygtninge og familiesammenførte

Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF)

UCN tilbyder et forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF), der varer et år. Kurset giver deltagerne faglig, sproglig og kulturel baggrund til at søge optag på lige fod med andre på de videregående uddannelser. Undervisningen foregår på dansk.

Formålet med kurset er at forberede deltagerne til at søge ind på én eller flere af UCN's uddannelser.

FIF-kursuset kan tages på UCN i Aalborg og Hjørring. FIF-kurset kan dække følgende uddannelsesområder:

  • Pædagog (Hjørring og Aalborg)
  • Lærer (Hjørring)
  • Sygeplejerske (Hjørring)
  • Natur- og kulturformidling (Hjørring)

Læs mere om FIF-kursus i Hjørring 
Læs mere om FIF-kursus i Aalborg


Individuel kompetencevurdering (IKV)

Ved UCN kan flygtninge og familiesammenførte få en individuel kompetencevurdering, der giver anerkendelse for den viden, de færdigheder og kompetencer som den enkelte kommer med. 

En vurdering af kompetencer kan blive adgangsbilletten til helt nye fremtidsmuligheder. Vi vil gerne se på alt det, den enkelte har med og vurdere om det vil kunne sidestilles med de formelle adgangskrav til den ønskede uddannelse.

Læs mere om IKV og ansøgning til IKV

Kontakt til FIF

Charlotte Overby
FIF-koordinator
Pædagog-, lærer- og sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring

cov@ucn.dk
Jørgen Birkemose Andersen
FIF-koordinator
Pædagoguddannelsen i Aalborg
Tlf. 72 69 05 03
jba@ucn.dk
Gitte Carstens
Generel studievejleder
Businessuddannelserne
Tlf. 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontakt til IKV

Eva Andersen
Studievejleder
Pædagoguddannelsen i Aalborg
Tlf. 72 69 04 94
eaa@ucn.dk
Marianne Ibsen
Studievejleder
Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg/Thisted
Tlf. 72 69 10 98
mai@ucn.dk
Gitte Carstens
Generel studievejleder
Businessuddannelserne
Tlf. 72 69 13 30
gc@ucn.dk
Jette Ejstrup
Studievejleder
Læreruddannelsen i Aalborg
Tlf. 72 69 32 11
jee@ucn.dk

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

IT Helpdesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger