Tilbud til flygtninge og familiesammenførte

Her på siden finder du oplysninger om UCN's uddannelsestilbud til brug for integration af flygtninge og familiesammenførte

Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF)

UCN tilbyder et forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF), der varer et år. Kurset giver deltagerne faglig, sproglig og kulturel baggrund til at søge optag på lige fod med andre på de videregående uddannelser. Undervisningen foregår på dansk.

Formålet med kurset er at forberede deltagerne til at søge ind på én eller flere af UCN's uddannelser.

FIF-kursuset kan tages på UCN i Aalborg og Hjørring. FIF-kurset kan dække følgende uddannelsesområder:

  • Pædagog (Hjørring og Aalborg)
  • Lærer (Hjørring)
  • Sygeplejerske (Hjørring)
  • Natur- og kulturformidling (Hjørring)

Læs mere om FIF-kursus i Hjørring 
Læs mere om FIF-kursus i Aalborg


Individuel kompetencevurdering (IKV)

Ved UCN kan flygtninge og familiesammenførte få en individuel kompetencevurdering, der giver anerkendelse for den viden, de færdigheder og kompetencer som den enkelte kommer med. 

En vurdering af kompetencer kan blive adgangsbilletten til helt nye fremtidsmuligheder. Vi vil gerne se på alt det, den enkelte har med og vurdere om det vil kunne sidestilles med de formelle adgangskrav til den ønskede uddannelse.

Læs mere om IKV og ansøgning til IKV

Kontakt til FIF

Charlotte Overby
FIF-koordinator
Pædagog-, lærer- og sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring

cov@ucn.dk
Brynja Ruth Karlsdottir
Studieadministrativ medarbejder

Tlf: 72 69 42 20
bka@ucn.dk

Kontakt til IKV

Marianne Ibsen
Studievejleder
Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg/Thisted
Tlf. 72 69 10 98
mai@ucn.dk
Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.