Fastholdelse af internationale dimittender

Projektet kaldet ”Hul igennem til virksomhederne i Nordjylland” involverer fastholdelse af internationale studerende fra UCN

Formålet med projektet er at fastholde internationale studerende i nordjyske virksomheder efter de er dimitteret. Dette skal realiseres ved at forstærke en række igangværende fastholdelsesaktiviteter samtidig med en udvidelse af og et endnu tættere samarbejde med det nordjyske erhvervsliv.

I en netop udgivet rapport fra Undervisnings- og forskningsministeriet med titlen Internationale studerende i Danmark fremgår det, at dimittender hovedsageligt forlader Danmark af tre årsager:

  • Jobtilbud udenfor Danmark
  • Professionelt netværk udenfor Danmark
  • Socialt netværk udenfor Danmark

Derfor søger UCN nu, med en trebenet indsats, at imødekomme disse tre grunde til fraflytning fra Danmark, ved at give de studerende bedre vilkår i Nordjylland og dermed bidrage til at fastholde den kvalificerede arbejdskraft her i regionen.

De tre initiativer, som UCN beskæftiger sig med er således:

Kulturværtsordning

UCNs danske studerende er kulturværter, der viser vejen ind til forståelsen af danskerne. Dette skal styrke de internationale studerendes sociale (og efter endt uddannelse) professionelle netværk i Nordjylland, og bidrage til identificering af studiejobs og forbedre danskkundskaber. Det er UCNs erfaring, at deler de studerende interesser og alder, og fastsættes rammen af UCN, så får danskerne mod på at bevæge sig ud af deres komfortzoner og skabe en tryg relation til de internationale studerende. Herigennem skabes en gensidig kulturel forståelse og udsyn.

Danskerne forventes at agere værter i forhold til dansk kultur og også dele ud af deres erfaringer om netværk og studiejobs og hjælpe de internationale studerende med tips og tricks til at få hul igennem til et fritidsjob.

De studerende mødes i deres matches en gang om måneden. UCN afholder et opstarts- og et afslutningsarrangement for samtlige deltagere. Derudover betaler UCN for en ”kulturpakke” indeholdende en række fribilletter til forskellige kulturelle arrangementer, som de studerendes kan mødes om. Dette for at skabe fælles oplevelser som binder danske og internationale studerende sammen og for at muliggøre disse oplevelser for de internationale studerende, som ikke nødvendigvis har økonomiske midler til arrangementer.

Erhvervsmentorordning

Ordningen her er en fortsættelse af det pilotprojekt UCN kørte i 2015, hvor 27 erhvervsmentorer deltog fra virksomheder og organisationer rundt om i Nordjylland. Ordningen er for særligt udvalgte internationale studerende, som får en mulighed for at blive matchet op med en mentor fra regionens erhvervsliv.

Formålet med ordningen er således at give de internationale studerende en introduktion til det danske erhvervsliv forud for deres obligatoriske praktikforløb, som dermed forhåbentlig bliver i Danmark i stedet for hjemlandet. Den studerende og den tilknyttede mentor mødes 1-2 gange per måned i løbet af de 7 måneder ordningen kører. Her har mentor og mentee mulighed for at diskutere de problemstillinger mentee står overfor i relation til det danske arbejdsmarked.

Dermed får de studerende en mulighed for at få svar på nogle af de spørgsmål, som de måske ikke ville have mod på at spørge en fremmed arbejdergiver eller praktikvært om. UCN står for at uddanne både mentorer og mentees gennem oplæg og workshops undervejs og forud for ordningen.

Proaktiv erhvervskontakt

UCN håber at kunne skabe en mere struktureret proaktiv kontakt til erhvervslivet. Tiltaget skal understøtte den overordnede ambition om at skaffe flere internationale studerende praktikpladser i nordjyske virksomheder. Det er ambitionen at virksomhederne får en mere direkte kanal til UCN's internationale studerende og omvendt. Den proaktive erhvervskontakt synliggør og brander de internationale studerendes potentiale overfor det nordjyske erhvervsliv, hvilket forhåbentlig får det nordjyske erhvervsliv til at se det internationale potentiale, der lige nu befinder sig på UCN på tværs af uddannelserne på T&B.

Hele projektet skal realiseres på baggrund af et tæt samarbejde med nordjyske interessenter:

Vi er åbne overfor samarbejde med dig og din virksomhed under hele projektforløbet. Har du lyst til at bidrage med fastholdelsen af internationale studerende i Nordjylland? Eller at få del i de kompetencer, de internationale studerende besidder? I så fald er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Magdalena Atanasova Mincheva
International konsulent

Tlf. 72 69 13 52
maat@ucn.dk
Mette Østergaard Samuelsen
International chef

Tlf. 72 69 13 55
mesa@ucn.dk
Tue Werner Mikkelsen
International fastholdelseskonsulent

Tlf. 72 69 13 05
tfm@ucn.dk