Internationale partnerskaber

UCN samarbejder med uddannelsesinstitutioner over hele verden

Størstedelen af vores samarbejdspartnere tilbyder mulighed for et udvekslings- eller studieophold for både studerende og medarbejdere. Søg i vores database over registrerede internationale partnere.

Du er velkommen til at rette spørgsmål vedrørende vores partnerskaber til international@ucn.dk.

Internationale samarbejdsrelationer

Partnerkonferencer deltager vi i for at pleje vores internationale partnerskaber og for at udbygge vores partnerskaber under formålet at udveksle og udvikle viden, bredere og dybere, til gavn for os selv, vores partnerinstitutioner og for sektoren generelt.  

Uddannelsesmesser deltager vi i med det formål at rekruttere dygtige studerende til vores uddannelser. 

Vi engagerer os i eksterne netværk, fora og udvalg med det formål at opbygge og vedligeholde viden inden for internationalisering. Disse inkluderer: 

  • Medlem af Danske Professionshøjskolers Internationaliseringsgruppe
  • Medlem af UC’ernes internationale netværk
  • Erfagruppe omkring Erasmus+ mobilitet
  • Erfagruppe MoveOn implementering 

Vi har desuden opbygget en række samarbejdsrelationer både i Danmark og i udlandet, hvilket inkluderer samarbejde med myndigheder, kommuner, regioner, private og offentlige virksomheder, bl.a.: 

  • Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • NordDanmarks EU-Kontor
  • Væksthus Nordjylland, Brains Business, Erhvervshus Nord, Business Region North
  • International House North Denmark
  • Aalborg Kommune
  • Jobcenter Aalborg 

Derudover samarbejder UCN med eksterne aktører omkring uddeling af legater til UCN studerende. Dette drejer sig om EU (uddeling af Erasmus+ stipendier), Nordisk Ministerråd (Nordplus-stipendier) samt private fonde som Det Obelske Familiefond og LB Foreningen.

Kontakt

Mette Østergaard Samuelsen
International chef

Tlf. 72 69 13 55
mesa@ucn.dk