IT

Læs om IT-afdelingen eller få hjælp og support

Her på siderne kan du finde al den information, du har brug for, hvad enten du leder efter vejledning, driftstatus eller support:

Om afdelingen

It-afdelingen har ansvaret for University College Nordjyllands samlede it-drift og udvikling. It-afdelingens kerneopgave er at understøtte UCN's daglige virke ved at levere driftssikre og tidssvarende it-løsninger til både medarbejdere og studerende. It-afdelingen skal samtidig understøtte og facilitere UCN's fremadrettede udvikling gennem løbende udvikling af it-miljøet i UCN. Dette sker i tæt samarbejde med uddannelserne og administrationen i UCN.

It-afdelingen har mange forskellige arbejdsområder, så for at sikre god prioritering af vores ressourcer, arbejder vi primært ud fra ud fra de opgaver, der registreres i vores HelpDesk. Dette sikrer, at vi bedre kan overskue, registrere og prioritere vores opgaver.

Uanset hvilken type it problem eller opgave, der er tale om f.eks. indkøb, netværk, printer eller e-mail, kan du tage kontakt til HelpDesken på 72 69 99 99 eller 9999@ucn.dk. HelpDesken sikrer en struktureret behandling og opfølgning på dine spørgsmål og henvendelser. 

Kerneydelser involverer:

Support

UCN's support er organiseret under UCN Servicecenter, som er en ny enhed, der samler alt brugervendt service og support. Der er etableret 5 lokale centre.
Under UCN Servicecenter hører også HelpDesken, som du kan læse mere om her.

Hvis du har brug for hjælp til et specifikt produkt, kan du få hjælp gennem disse vejledninger.

Har du spørgsmål vedrørende UCN Servicecenter, kan du kontakte Annemette Jensen.

IT Drift

Driftsenheden er en ”back-office” enhed, der udfører en lang række opgaver for at sikre UCN optimal it-drift.

F.eks.:

 • Understøtter UCN Servicecenter med direkte bistand og assistance i sager, som ikke kan løses direkte ved brugeren, samt udskiftning af soft- og hardware hos brugere.
 • Styring og konfiguration af UCN enheder: Pc'er, smartphones mm.
 • Forvalter standarder og indkøbsaftaler ift. UCNs IT- og AV udstyr.
 • Varetager intern og ekstern drift af en lang række af UCNs forretningssystemer.
 • Kontraktholder på aftaler med eksterne leverandører som er underleverandør til UCN IT på en lang række drifts- og serviceydelser: F.eks. netværk, infrastruktur, sikkerhed, server- og applikationsdrift, backup mm.
 • Leverer og drifter en lang række integrationer mellem UCNs forskellige systemer, herunder dataflow og brugervalidering på tværs af UCN systemer og eksterne systemer.

Har du spørgsmål vedrørende UCN IT drift, kan du kontakte Steen Melby.

Digitaliseringsenheden

Digitaliseringsenheden er et nyt initiativ i UCN og it-afdelingen. Enheden består dels af konsulenter og specialister indenfor it-projekter og en række fagsystemer, dels af en software udviklingsenhed.

Ud over de konkrete projekter, som Digitaliseringsenheden deltager i, er det tanken, at enheden også medvirker til at styrke og koordinere de mange nuværende og kommende digitaliseringsprojekter i UCN. I overskrifter:

 • It-projektledelse
 • Understøttelse af  UCN´s øvrige digitaliseringsinitiativer vha. rådgivning og reviews
 • Ansvar for it-sikkerhedsområdet i UCN.
 • Deltage i udvikling af metoder til anvendelse ved digitaliseringsprojekter ved UCN/Fællesadministrationen.
 • Skabe sammenhæng i projekt- system og procesportefølje, herunder informationsarkitektur.
 • Udvikling af middleware og integrationer, samt udvikling og vedligehold af mindre applikationer/services.
 • Proaktiv identifikation af potentielle digitaliseringstiltag af relevans for UCN og generel ’overvågning’ af digitaliseringsområdet internationalt som nationalt.
 • Øvrige opgaver af relevans for understøttelse af digitaliseringsindsatsen ved UCN.

Brug for hjælp til IT?

IT Helpdesk


Tlf. 72 69 99 99
9999@ucn.dk

Telefontider:
Mandag - fredag kl. 8-15

Online: 9999.ucn.dk

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

IT Helpdesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger