Digitale stedprøver

På denne side kan du finde en vejledning til din deltagelse i digitale stedprøver.

Vejledningen beskriver både rammer og retningslinjer for afholdelsen af online stedprøver, men lister også en række punkter, du skal forholde dig til før, under og efter selve prøven.


Nye udmeldinger omkring ansvar for teknisk opsætning

Vær opmærksom på nye udmeldinger fra Rektorkollegiet som UCN skal følge: Du har ansvar for den tekniske opsætning af eget udstyr ved online prøver.

Det er dit ansvar at have udstyr, der sikrer, at du kan gennemføre online-prøver: Det er således vigtigt, at du gør, hvad du kan, for at prøven kan gennemføres uden problemer. Hvis prøven af tekniske årsager ikke kan gennemføres online, og det skyldes, at dit udstyr eller internetforbindelse fejler, vil det tælle som et brugt prøveforsøg. Der bliver foretaget en konkret vurdering af, om du har gjort det, der skal til for at sikre, at udstyret fungerer.

Der kan også være typer af nedbrud, som du ikke er skyld i (strømafbrydelser, netværksudfald i hele regioner m.v.) og det tæller ikke som et forsøg.


Find vejledningen her
 


Læs mere om digitale prøver
 

Offentlighed ved prøver

Det fremgår af eksamensbekendtgørelsen at eksaminationer med mundtlig og praktisk besvarelse er offentlige. Dette gælder såvel eksamener med fysisk fremmøde som online-eksamener.

For at imødekomme bekendtgørelsen kan en studerende, eller andre, som ønsker adgang til en online-eksamen derfor rette henvendelse i god tid om dette til UCN Studiekontor, som vil hjælpe med at oprette en selvstændig digital adgang til den konkrete prøve. Deltageren må ikke sidde i samme fysiske lokale som eksaminanden, men må lytte med fra sin egen computer på en anden lokalitet.

Gruppeprøver hvor studerende deltager i prøven samtidig

Der er ingen bekendtgørelsesmæssig regulering af, hvordan studerende skal forholde sig ved online gruppeprøver, hvor flere studerende skal eksamineres samtidig. Det er derfor op til de studerende selv at vurdere, hvad der fungerer bedst.

Der kan være tekniske grunde til, f.eks. for at sikre god lyd, godt netværk m.v., at man som studerende sidder i hvert sit lokale/på hver sin lokalitet, men der er intet juridisk, der forhindrer, at de studerende sidder sammen.

I tilfælde af at man vælger at sidde sammen, er der heller ikke en bekendtgørelsesmæssig regulering af, om man deltager fra en eller flere PC’ere. Uanset om man som studerende vælger at deltage sammen eller på hver sin lokation eller med en eller flere PC’er, så er det den studerendes ansvar at have det udstyr, der sikrer forsvarlig gennemførsel af eksamen.