Servicevinduer for 2017

UCN IT og vores leverandører har en del planlagte services på servere, netværk, server-applikationer m.v.

Disse opgaver kan kategoriseres som værende nødvendige – men ikke tidsbestemte, derfor har UCN IT planlagt service-vinduer, hvor disse opgaver løses. Arbejdet vil primært foregå uden for normal arbejdstid, 4. tirsdag i måneden fra kl. 15.00.

Såfremt der er lokale forhold, der skal tages hensyn til, vil UCN IT på anmodning forsøge at planlægge arbejdet så det er mindst muligt generende for de berørte lokationer / afdelinger. I dette tilfælde bedes indsendt supportsag på servicecenter@ucn.dk beskrivende hvilke systemer, der ønskes benyttet i det udmeldte servicevindue.

Servicevinduer i 2017

 • 24.1.2017 (Netværk, ADFS (WAYF login) og print først efter kl. 18)
 • 28.2.2017 (Netværk, ADFS (WAYF login) og print først efter kl. 16)
 • 28.3.2017
 • 25.4.2017
 • 30.5.2017 (Netværk, ADFS (WAYF login) og print først efter kl. 16)
 • 27.6.2017 (Netværk, ADFS (WAYF login) og print først efter kl. 18)
 • 25.7.2017
 • 29.8.2017 (netværk, ADFS (WAYF login) og print først efter kl. 16)
 • 26.9.2017
 • 24.10.2017 (Netværk, ADFS (WAYF login) og print først efter kl. 16)
 • 28.11.2017
 • 19.12.2017

Der vil på de ovenstående datoer, som alle er tirsdage fra kl. 15.00 – ca.?, kunne forekomme manglende adgang til de systemer, som vil være omfattet af service.

De systemer, som er omfattet af service på de nævnte datoer, vil blive annonceret via mail i ugen før servicevinduet. UCN IT Drift annoncerer til de brugergrupper, som er omfattet.

Efter endt service afsendes ligeledes klarmeldingsmail til de berørte brugergrupper.

BEMÆRK: Visse systemer, bl.a. Canvas, Navision og EV ressourcestyring, som ikke hostes af UCN IT, kan have andre servicevinduer. Visse systemer som www.ucn.dk m.v. kræver typisk flere opdateringer end 1. pr. måned, disse vil blive installeret efter aftale med systemejer, såfremt de ikke kan vente til næste service-vindue. Disse opdateringer annonceres altid til de berørte brugergrupper.

Visse opdateringer – typisk kategorien ”sikkerhedsopdateringer” kan være nødvendige at tage aktion på hurtigst muligt for at sikre UCN systemer – disse vil blive installeret, når det vurderes nødvendigt inden for normal arbejdstid. Der kan for den type opdateringer være kortere udmeldingsfrist, hvis disse berører daglig drift.

Opdateringer som systemejer i samarbejde med UCN IT vurderer som værende kritiske for UCN forretning, og derfor ikke kan vente til næstkommende servicevindue, vil ligeledes blive udført, indenfor normal arbejdstid.

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger