Gå til hoved indhold

Kontoruddannelse med speciale i administration

Du får en alsidig uddannelse i en af Nordjyllands største uddannelsesinstitutioner med opgaver indenfor bl.a. kommunikation, organisation, IT, lovgivning og administrative opgaver.

Uddan dig inden for en række forskellige områder

Du kan blive elev i vores afdelinger/uddannelser i Hjørring og Aalborg, hvor du har mulighed for at uddanne dig inden for forskellige områder:

Uddannelsens opbygning

  • Elevtiden er to år. Du skal på skole i fem uger (1+1+1+1+1). Den sidste skoleperiode er afsat til at skrive fagprøve. Skoleforløbene foregår på Aalborg Handelsskole, og du er på skole sammen med de andre elever fra UCN.
  • Du skal vælge 2-7 ugers valgfrie specialefag i løbet af de to år afhængig af din alder.

Ansættelse og adgangskrav

UCN søger 4-6 kontorelever én gang om året med uddannelsesstart til september. Du vil være tilknyttet en elevansvarlig, som tilrettelægger din uddannelse samt sørger for at din uddannelsesplan er gennemført når uddannelsen er færdiggjort.

For at komme i betragtning til stillingen skal du have bestået eller være i gang med en af følgende uddannelser:

  • EUX (det studiekompetencegivende forløb)
  • HG2 - som giver adgang til kontoruddannelse med speciale i administration
  • HTX, STX eller HF, suppleret med et 5 ugers grundforløb på handelsskolen
  • HHX

Ansøgere på 25 år eller derover skal medsende en uddannelsesplan, som kan rekvireres via henvendelse til den lokale handelsskole

Løn- og ansættelsesvilkår

Som kontorelev ved UCN får du løn under hele uddannelsen, det gælder også når du er på skoleophold.

Du får en attraktiv arbejdstid som inkluderer flekstid og betalt frokostpause. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.

Elevtur

På den årlige elevtur tager alle elever sammen med en elevansvarlig rundt, og ser UCN afdelinger/adresser. Vi bliver vist rundt på adresserne og hører om de forskellige uddannelser, der udbydes på adressen. Det er en spændende og hyggelig dag, hvor man lærer de andre elever og UCN bedre at kende.

Forløb om regelsæt i den offentlige forvaltning

UCN samler også eleverne til et forløb om regelsæt i staten. Forløbet giver et indblik i det særlige regelgrundlag, der er gældende i UCN, som selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. Forløbet løber over 3 eftermiddage og kommer ind på emner som inhabilitet, notatpligt, partshøring, rettigheder efter persondataloven, aktindsigt, tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger. Alle disse emner er vigtige for eleverne i alle UCNs afdelinger både studiekontoret, økonomiafdelingen og HR.

Udtalelser fra kontorelever

Her kan du læse hvordan tidligere kontorelever har oplevet at være på UCN:

Færdiguddannede kontorelever


Hvert år springer 4-5 kontoruddannede ud fra UCN. De har en solid uddannelse bag sig og har efterfølgende mulighed for at søge kontorjobs i mange forskellige virksomheder.

Lige nu er flere tidligere kontorelever ansat i fast job i UCN. Derudover har tidligere kontorelever valgt at læse videre og andre har fået jobs i andre virksomheder.

Kontakt

Grethe Barnbæk

HR-Konsulent

E-mail:
geb@ucn.dk
Telefon:
72690144