Kontoruddannelse med speciale i administration

Som kontorelev ved UCN bliver du uddannet Kontoruddannet med speciale i administration.

Du får en alsidig uddannelse i en af Nordjyllands største uddannelsesinstitutioner med opgaver indenfor bl.a. kommunikation, organisation, IT, lovgivning og administrative opgaver.

Du kan blive elev i vores afdelinger/uddannelser i Hjørring og Aalborg, hvor du har mulighed for at uddanne dig inden for forskellige områder:

Studiekontor

Her bliver du en del af teamet og arbejder med administration af studieforløb, optagelse, praktik, prøver m.v.

Du får stor kontakt med studerende og undervisere, ligesom telefonpasning, mailkorrespondance, skema- og lokaleregistrering m.m. hører til dine opgaver.

Du vil i mindre omfang få kendskab til personale- og økonomifunktioner.

Økonomiafdelingen

I Økonomiafdelingen, bliver du tilknyttet regnskabsteamet.

Du vil blive oplært i såvel debitor- som kreditorbogholderi, komme til at bogføre indbetalinger, afstemme forskellige konti og få kendskab til en lang række spændende opgaver i afdelingen.

HR og Personale

I HR og Personale skal du blandt andet deltage i sagsbehandling omkring ansættelser, fratrædelser, ferie, sygdom, barsel m.m.

Du får også erfaring med Statens lønsystem, herunder sagsbehandling af timelønnede medarbejdere.

International afdeling

UCN udbyder en bred vifte af fuldtidsuddannelser på engelsk og det internationale kontor varetager det internationale optag.

Du får stor kontakt med ansøgere, studerende og undervisere, ligesom mailkorrespondance, arbejde med internationalt optag, mødeplanlægning, deltagelse i div. arrangementer m.m. vil høre til dine opgaver.

Du skal kunne tale og skrive engelsk på højt niveau.

Center for undervisningsmidler (CFU)

På CFU servicerer og understøtter vi fremtidens skole med læremidler, vejledning og kurser. 

Du vil få indsigt i kursusadministration, bibliotekssystemer, digital og analog markedsføring samt daglig kundekontakt.  

Vi har en digital profil, så kendskab og interesse for dette vil være en fordel. 

Uddannelsens opbygning

  • Elevtiden er to år.
  • Du skal på skole i fire uger (1+1+1+1). Den sidste skoleperiode er afsat til at skrive fagprøve.
  • Du skal vælge 3-7 ugers valgfrie specialefag i løbet af de to år.

 

Ansættelse og adgangskrav

UCN søger 4-6 kontorelever én gang om året med uddannelsesstart til september. Du vil være tilknyttet en elevansvarlig, som tilrettelægger din uddannelse samt sørger for at din uddannelsesplan er gennemført når uddannelsen er færdiggjort.

For at komme i betragtning til stillingen skal du have bestået eller være i gang med en af følgende uddannelser:

  • EUX (det studiekompetencegivende forløb)
  • HG2 - som giver adgang til kontoruddannelse med speciale i administration
  • HTX, STX eller HF, suppleret med et 5 ugers grundforløb på handelsskolen
  • HHX

Ansøgere på 25 år eller derover skal medsende en uddannelsesplan, som kan rekvireres via henvendelse til den lokale handelsskole

Løn- og ansættelsesvilkår

Som kontorelev ved UCN får du løn under hele uddannelsen, det gælder også når du er på skoleophold. Du kan læse mere om lønforholdene som elev i staten.

Du får en attraktiv arbejdstid som inkluderer flekstid og betalt frokostpause. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.

Udtalelser fra kontorelever

Her kan du læse hvordan tidligere kontorelever har oplevet at være på UCN:

Sabina Kammer Andersen, Studiekontor Business

Kontorelevuddannelsen på UCN består af en masse alsidige og selvstændige opgaver. På de to år, hvor jeg skal være elev hos UCN, skal jeg være i Studiekontoret på Business.

I Studiekontoret sidder vi med de forskellige uddannelser som Campuset udbyder. Yderligere besvarer vi de spørgsmål de studerende såvel som undervisere har til deres uddannelser.

Det at være elev hos UCN er både spændende og udfordrende, ingen dage er ens. Der er meget kommunikation skriftligt såvel som mundtligt, både på engelsk og dansk. Der er et godt sammenhold, hvor kolleger imellem er gode til at hjælpe hinanden på tværs af de forskellige uddannelser. Business har et tæt samarbejde med Teknologi. På Teknologi er der også tilkoblet en elev, som man kan bruge som sparringspartner, når der er nye opgaver.

Udover at sidde på kontoret er der også andre spændende udfordringer så som at hjælpe med at arrangere forskellige events og arrangementer, der finder sted på Campuset. Yderligere kommer man også på besøg i økonomiafdelingen for at få et indblik i, hvad de arbejder med. Alt i alt er min vurdering, at UCN er en rigtig god arbejdsplads, hvor der er plads til alle.

Maja Boalth, HR og Personale

Som elev i UCN’s HR og Personale afdeling arbejder man bredt med forskellige opgaver. Du vil bl.a. lære at udarbejde et ansættelsesbrev, slå stillinger op i UCN’s rekrutteringssystem, oprette nyansatte i diverse systemer, håndtering af post samt indtastning i lønsystemer. Du vil også blive klogere på ansættelsesvilkår, lønindplacering, barsel, sygdom samt ferie, hvilket personligt var en af grundene til, at jeg søgte elevplads i HR og Personaleafdelingen ved UCN. Derudover har vi et stort arkiveringsansvar i afdelingen. Hver medarbejder har en mappesag, hvori vi arkiverer de relevante dokumenter.

Jeg synes, at det er en utrolig spændende afdeling at være en del af, og du får lov til at arbejde selvstændigt på lige fod med dine kollegaer, som elev i HR og Personale.

Sociale/faglige tiltag

Kort tid efter at man er startet som elev ved UCN, arrangeres der en fælles dag for alle 1. og 2. års elever. Det er en rundtur på forskellige UCN adresser, hvor man får mulighed for at møde de andre elever og deres elevansvarlig. Man bliver vist rundt på de forskellige afdelinger, og bliver klogere på hvilke områder de forskellige afdelinger sidder med.

Derudover afholder UCN et forløb bestående af 3 moduler for alle nye elever, som omhandler det særlige regelgrundlag, som er gældende når man er en selvejende institution i staten. Det er et utroligt spændende forløb, som HR og Personales jurist afholder. Du vil få et indblik i emner som; Partsrepræsentation, inhabilitet, notatpligt, partshøring, aktindsigt, tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger.

Økonomiafdelingen er vært for en dag i økonomiens tegn, hvor alle 1. års elever er inviteret. På denne dag får man en indsigt i hvad en økonomimedarbejder beskæftiger sig med, og man får en generel indsigt i UCN’s økonomiske tilskud som statslig institution.

Kristina Jessing Green, Studiekontor Teknologi

Jeg valgte at søge en kontorelevplads ved UCN, da jeg jobmæssigt ønskede nye udfordringer og gerne ville udvikle mig, både personligt og fagligt. Jeg startede i Studiekontoret hvor alle mine kolleger tog rigtig godt imod mig, og med det samme følte jeg mig velkommen. De gav sig tiden til at sætte mig ind i tingene, og selvom man kommer for tredje gang og spørger er de stadig hjælpsomme og søde.

Jeg sidder med det administrative på uddannelserne. Opgaver man kan sidde med er, optagelse, eksamen, praktik, indberetning, referat derudover er der stor kontakt med undervisere og de studerende.

En typisk arbejdsdag på UCN består af mange ting, ikke to dage er ens. Der er en række administrative opgaver der skal laves, men der er også møder man skal deltage i, der får man et indblik i hvad der rør sig.

Hvis man kan lide at arbejde med mennesker, og er glad for administrative opgaver er dette en elevplads for dig. Det er en spændende arbejdsplads med mange udfordringer.

Charlotte Elbæk Nielsen, Studiekontoret Læreruddannelsen

Som elev, i en studiekontoret, bliver man en del af det daglige team, som får uddannelsen/uddannelserne til at fungere, og elevens daglige opgaver er derfor ofte spændende og varierende. I løbet af et studieår er man, som elev, med i mange af de opgaver, som skal udføres for at en uddannelse, som fx læreruddannelsen, kan udbydes. Studiekontoret tager sig af mange opgaver, som fx optagelse, praktik, eksamen, studieforløb, SU, vejledning, faktureringer osv., og som elev byder dagligdagen på opgaver inden for alle disse aspekter. Også derfor er dagligdagen ofte afvekslende, da der uge for uge er nye opgaver, som skal varetages.

Hver dag er der også stor kontakt med både studerende og undervisere, som enten skal have hjælp, vejledes eller har et spørgsmål. Derfor er mail og telefonpasning også en del af hverdagen.

En studieadministration har også et stort registrerings- og arkiveringsansvar. Hver studerende har en mappesag, hvori alle relevante dokumenter omkring studieforløb, SU, optagelse osv. gemmes. Dette er i dag overordnet elektronisk. En vigtig elevopgave er derfor at sørge for, at de studerendes oplysninger og dokumenter kommer i de rette elektroniske mapper, så de til senere brug kan findes frem igen.

I en studieadministration er der i løbet af årets gang også en del større arrangementer, som skal varetages. Åbent Hus, uddannelsesmesser, karrieredage, internationale arrangementer og diverse foredrag er alle arrangementer, som eleven typisk vil være med inde over med diverse praktiske opgaver.

Rundtur/elevtur

I løbet af den første tid, som elev, vil der være en elevtur. På elevturen tager alle eleverne afsted sammen med elevansvarlige og medarbejdere fra personaleafdelingen rundt til flere af UCNs afdelinger. I afdelingerne bliver man vist rundt og hører om arbejdet i de forskellige afdelinger. Det er en spændende og hyggelig dag, hvor man lærer de andre elever og afdelinger bedre at kende.

Forløb om regelsæt i den offentlige forvaltning

UCN samler også eleverne til et forløb om regelsæt i staten. Forløbet giver et indblik i det særlige regelgrundlag, der er gældende i UCN, som selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. Forløbet løber over 3 eftermiddage og kommer ind på emner som inhabilitet, notatpligt, partshøring, rettigheder efter persondataloven, aktindsigt, tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger. Alle disse emner er vigtige for eleverne i alle UCNs afdelinger både studiekontoret, økonomiafdeling og HR og Personale.

Færdiguddannede kontorelever

Hvert år springer 4-5 kontoruddannede ud fra UCN. De har en solid uddannelse bag sig og har efterfølgende mulighed for at søge kontorjobs i mange forskellige virksomheder.

Lige nu er flere tidligere kontorelever ansat i fast job i UCN. Derudover har tidligere kontorelever valgt at læse videre og andre har fået jobs i andre virksomheder.

Kontakt

Grethe Barnbæk
Elevkoordinator

Tlf. 72 69 01 44
geb@ucn.dk