Kvalitet på UCN

Kvalitetsarbejdet omhandler de samlede aktiviteter og metoder, som har til formål systematisk og målrettet at udvikle og dokumentere kvaliteten af UCN's indsats på uddannelsesområdet.

På UCN er kvalitet i højsædet og alle på UCN – ledere, medarbejdere og studerende – er med til løbende at sikre og udvikle kvaliteten i vores uddannelser.

Kvalitetsarbejdet på UCN er under konstant udvikling og særligt ændringer i de eksterne krav (ny akkrediteringslov i juli 2013) betyder, at alle videregående uddannelsesinstitutioner skal tilpasse sig et nyt akkrediteringssystem, der har institutionsakkreditering som overskrift.

Disse ændringer har bl.a. medført justeringer i UCNs kvalitetsorganisering samt videreudvikling af UCNs kvalitetssystem.

Kontakt UCN’s kvalitetsteam

UCN kvalitetsteam er en del af UCN Kvalitets- & Studiekontor. Kvalitetsteamet arbejder som udførende led for Rektoratet og UCN Styregruppe for kvalitetsarbejde. Den centrale opgave er at omsætte eksterne krav vedrørende kvalitetsarbejdet internt på UCN. Det gør vi ved at etablere fælles rammer for kvalitetsarbejdet ved UCN og i den forbindelse understøtte det tværgående kvalitetsarbejde i organisationen.

Har du spørgsmål?

Karina Torp Møller
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 12 91
kam@ucn.dk
Anne Lohman
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 49
aal@ucn.dk
Anja Lyager Degn
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 48
ajd@ucn.dk
Lena Højlund Larsen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 40
lel@ucn.dk

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

IT Helpdesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger