Kvalitetsrapport og kvalitetsudviklingsplan

Grundlaget for kvalitetsudviklingen på UCN er de årlige kvalitetsrapportering, hvor der gøres status på det foregående års kvalitetsarbejde. Dette gøres med afsæt for udarbejdelse af planer for det kommende års kvalitetsarbejde. Kvalitetsstatus og planer for udvikling gøres i en sammenhængende proces, hvor der udarbejdes

  • Kvalitetsrapport
  • Kvalitetsudviklingsplan

På UCN udarbejdes der kvalitetsrapporter og kvalitetsudviklingsplaner fra følgende:

  • Uddannelsesområderne samt eftervidereuddannelsesområdet
  • Det internationale område
  • De institutionelle forsknings- og udviklingsaktiviteter
  • Biblioteksfunktionen, it-faciliteter og UCN servicecenter og lokaler i forhold til de aktiviteter og ressourcer som understøtter gennemførslen af studieaktiviteter

Kvalitetsrapporter og kvalitetsudviklingsplaner indsendes til Rektoratet og bidrager med et samlet billede af uddannelseskvaliteten på UCN. De skal danne grundlaget for:

  • Ledelsens evaluering af den samlede uddannelsesporteføljen
  • Ledelsens evaluering af Kvalitetssystem

Har du spørgsmål?

Karina Torp Møller
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 12 91
kam@ucn.dk
Anne Lohman
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 49
aal@ucn.dk
Anja Lyager Degn
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 48
ajd@ucn.dk
Lena Højlund Larsen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 40
lel@ucn.dk

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

IT Helpdesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger