Politik og rammer

Bliv klogere på fundamentet for kvalitetsarbejde ved UCN

Kvalitetspolitik, -strategi og -mål

Ved politik for kvalitetsarbejde forstås den politik, hvori fundamentet for kvalitetsarbejde ved UCN fastlægges. Formålet med politikken er at skabe et fælles grundlag for kvalitetsarbejdet på UCN gennem en beskrivelse af kendetegn for kvalitetsarbejdet, de overordnede målsætninger samt de processer som kvalitetsarbejdet indgår i og skal understøtte.

Med afsæt i politik for kvalitetsarbejde, beskriver strategi for kvalitetsarbejde, hvordan kvalitetsarbejdet udføres i praksis. Strategien har dermed fokus på de processer og procedurer, der skal understøtte, at kvalitetsmål fastsættes og opnås, samt sikrer, at relevante udfordringer identificeres og håndteres.

Hvis du vil vide mere om dette, kan du læse UCN's kvalitetspolititik og strategi (PDF).

Rammer og procedurer

Det daglige kvalitetsarbejde består af en række aktiviteter og opgaver, i forbindelse med flere af aktiviteterne er der fælles rammer og procedurer for, hvordan aktiviteterne skal udføres.  

Der er blandt andet udarbejdet rammer/procedurer for:

Har du spørgsmål?

Karina Torp Møller
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 12 91
kam@ucn.dk
Anne Lohman
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 49
aal@ucn.dk
Anja Lyager Degn
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 48
ajd@ucn.dk
Lena Højlund Larsen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 40
lel@ucn.dk

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

IT Helpdesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger